• Elina Strandberg: Heinäveistoksia
  • Elina Strandberg: Heinäveistoksia
  • Elina Strandberg: Heinäveistoksia
  • Elina Strandberg: Heinäveistoksia

Elina Strandberg

Grässkulpturer

Huuto IV Huuto IV 28.9.-21.10.2018

Elina Strandberg
Grässkulpturer
28.9.-21.10.2018

Skulpturer av gräs

Utställningens tema och material är stadens natur, som präglats av människans närvaro. I städerna formas naturen ständigt av byggnadsverksamhet, trafik och annan mänsklig aktivitet. Utgående från några av dessa möten mellan spår och växtlighet skapade jag nya hybrider: skulpturer som handlar om gräsets liv i en växande stad. Jag blev intresserad av det liv som naturen och människornas spår delar. Jag ville belysa de poetiska men ändå melankoliska sidorna av dessa möten.

I Berlin år 2016 såg jag naturstudier som tecknats av japanska arkitekter. Teckningarna var skira och luftiga. De var som idéer, innan förverkligandets ofrånkomliga kompromisser. Jag blev sporrad till att försöka använda växter som skulpturmaterial.
Skulpturernas storlek bestämdes i första hand av de torkade växternas skörhet. Då jag arbetade med skulpturerna eftersträvade jag en känsla av någonting som ”lyfter från marken”: luftighet, lätthet och en rytm i linjerna.

En slags samtidens arkeologi blev också en del av mitt arbete. Då jag strövade omkring i naturen hittade jag föremål från olika årtionden, ända från 40-talet till idag. I min fantasi började jag skapa berättelser kring föremålen. Varför fanns det en till hälften förmultnad matta med orientaliska influenser mitt i skogen? Varför hade en gammal pjäxa lämnats ensam vid foten av ett träd?
Jag hittade många slags föremål som med tiden täckts av vegetationen: blekta matförpackningar som blivit alldeles sköra, kläder som nästan förvandlats till växtunderlag, skor och annan utrustning som tillhört dem som rört sig i skogen. Jag tilltalades av den patinering som tiden gett omslagspapperens reklamer. Jag hittade också hemlösas övergivna lägerplatser.

Kort om min konst

Ljus är en central del av mitt arbete. Jag använder mig av utrymme och ljus då jag bygger mina installationer. Följaktligen karaktäriseras de ofta av tillfällighet. Genomskinliga och reflekterande material intresserar mig speciellt mycket. Ibland arbetar jag också med sköra och nästan immateriella material. Vatten ingår ofta i installationerna. Jag ser det som ett rent material, men uppskattar också dess magiska ljusstyrka och reflekterande egenskaper.
Jag är en tecknare som blivit skulptör. Som skulptör har jag arbetat med ljusinstallationer, och börjat återge ljus också med hjälp av färg. Min bakgrund som tecknare förde mig också i den riktningen. Förutom skulpturer och installationer gör jag idag också teckningar och målningar.

Elina Strandberg
elinastran(at)gmail.com