• Henrik Härkönen: Arms & Attractions
  • Henrik Härkönen: Jungle First 2
  • Henrik Härkönen: Twist Star 2
  • Henrik Härkönen: Ruskea tähti
  • Henrik Härkönen: Stip flower

Henrik Härkönen

Arms & Attractions

Huuto I 10.1.-2.2.2020

Henrik Härkönen
Arms & Attractions
10.1.-2.2.2020

Näyttelyssä on esillä maalauksia, puupyssyjä ja talorakenne. Titteli ”Arms & Attractions” jakaa teokset kahteen osaan, aseisiin ja nähtävyyksiin. Aseet ovat taiteilijan lapsuudessa tehtyjä leluja, joilla on leikitty ja taisteltu vuosikausia. Readymade-esineiden materiaaliin ilmaantunut patina ja sosiaalinen konteksti tekevät niistä kokemuksen itsensä sisältäviä valmisesineita, kokemuksellisia readymadeja.

Maalaukset ovat joko akryylimaalauksia paperille tai öljyjä kankaalle. Ne ovat syntyneet ekspressiivisesti ilman luonnoksia hetken mielijohteeesta ja maalattu tuubilla suoraan paperille. Liian ohuena pohjana paperi on usein rypistynyt mikä lisää hetkellisyyden kokemusta. Abstraktin ilmaisun pääpaino on naivismin filtterin läpi survotuissa formaaleissa elementeissä, värissä, muodossa, tekstuurissa ja sommitelmassa. Osassa absraktioissa on nähtävissä kukan ja maiseman raa’at muodot.

Talorakenne on voimakas arkkitehtoninen elementti näyttelyssä, jossa muut työt ovat joko kaksiulotteisia tai pieniä. Talo on käsin koottu tuulenkaatamasta lepästä. Sen tukipuut ovat raa’aksi luonnonpuuksi jätettyjä, epäsymmetrisiä ja epätäydellisyytensä huomioon ottaen sommiteltuja. Seinien materiaali on löytöpuuta.
Talo entiteettinä edustaa perustavanlaatuista kokonaisuutta, kotia ja turvaa. Korkean harjakaton ansiosta talo saa kirkon piirteitä. Teoksella pyritään ilmaisevan luonnontilassa olevaa rakenteellista ja tukevaa hengellisyyttä. Luonnon raakaestetiikan ja suippomaisen harjan vuoksi rakennuksen tyylisuunta on luonnongotiikka.

Arms & Attractions on kokemuskuvaelma, jossa vuorottelee ekspressiivinen kaaos ja rakenteellinen järjestys. Sekasortoisessa hetken mielijohteen tilassa luodut maalaukset kertovat taiteilijan redusoidun olemuksen tarinan. Kaaoksen keskellä symmetrinen kirkkotalo edustaa järkeä. Kokemusperäiset readymadet ikään kuin yhdistävät maalauksen ja talon kaaoksen ja järjestyksen. Ase on järjestykseenpanon symboli, mutta puupyssynä se sisältää myös naiviuden ja kokemuksellisuuden maailmat.

Henrik Härkönen
contact(at)henrikharkonen.com
www.henrikharkonen.com