• Henrik Pathirane: 0201_005

Henrik Pathirane

Musca, depicta

Huuto II 18.7.-11.8.2024

Henrik Pathirane
Musca, depicta
18.7.–11.8.2024

Jag undrar om det värdefullaste i konstupplevelsen trots allt är hur tankarnas form rör sig och kittlingarna det utlöser.* Jag funderar också på:

(1) Material som blir betydelsefulla och andra som blir utan uppmärksamhet. Papper och dess materialiteter. Tiden efter papprets uppkomst. Utställningen har inspirerats av konsthistoria, gammal teknologi och mekanik samt det kontorsliknande utställningsutrymmet, den industriella omgivningen, köpcentrumen och byggplatsernas del i städernas historia och liv. Utställningen har inspirerats av kritiken mot nostalgiska kommersiella och naiva former.

(2) Illusorisk konst kräver att betraktaren är villig att delta i illusionens uppkomst. Tak- och väggmålningarnas arkitektoniska illusionism förutsätter att man rör sig i rummet och söker de rätta platserna att betrakta ifrån. Till och med små trompe l’oeil som skapar perfekta illusioner förutsätter att betraktaren glömmer bort faktumet att den ”blott” är en målning, om illusionen ska vara mer varaktig.

(3) ,

(4) Utställningen har kommit till av en vilja att eftersträva en upplevelse av mirakel och häpnad som inte kan uttömmas av någon specifik insikt. Pirrandet, betydelsens vibration och att ana kopplingar mellan företeelser. Former som aktiveras av varandra. Av stillebenmålningarnas cliffhangers lär vi oss: verken håller alltid på att bli verk, utställningarna håller på att bli helheter. Varaktigt ofullbordade blir de till då de iakttas.

* Stora cirklar: är de som tillämpat Kants tankar på konst trots allt inne på rätt spår?

Utställningen Musca, depicta är en del av Pathiranes helhet av böcker och utställningar som behandlar observationer och observationsstörningar. I utställningen ingår bland annat en overheadprojektor, metallrör och lagerhyllor, handgjort papper, skrivmaskinskonst och ett fotografi av en skiss.

Henrik Pathirane arbetar med konceptuell konst, textbaserad bildkonst, poesi och hybridtexter. Hans förra separatutställning var 2023 i galleriet Oksasenkatu 11. Pathirane bedriver experimentell publikationsverksamhet under namnet Humahdus. Han är doktorand i estetik. Pathiranes konstnärliga arbete stöds av Konestiftelsen 2024–2026.

Tack
Konestiftelsen, Finska Konstföreningen

Kontaktuppgifter
henrik.pathirane(a)gmail.com
IG: @hpathirane