• Joakim Pusenius
  • Joakim Pusenius: Tässä on käsi ja tässä toinen
  • Joakim Pusenius: Epäily, Arkistokelpoinen pigmenttivedos, pohjustettu alumiinille
  • Joakim Pusenius: Tulvakertomus (Liikkuva filmipohjainen teksti-teos)

Joakim Pusenius

Om visshet

Huuto III 28.3.-21.4.2024

Joakim Pusenius
Om visshet – On Certainty
28.3.-21.4.2024

Utställningen gestaltar en bild av en människa som strävar efter visshet, men lyfter också fram det paradoxala i denna strävan. Verkhelheten bygger på personliga upplevelser och är ett ögonblick av kontemplation i tomhet, ett meddelande från ett mellantillstånd.

Utställningens tema är den osäkerhet som alltid präglar livet samt de tvångsmässiga vanor och överflödiga, kompenserande aktiviteter vars syfte är att övervinna eller fördriva känslan av osäkerhet. Allt börjar från farhågor som när de uppnått neurotiska proportioner blir ett hinder som så småningom avskiljer individen från verkligheten. Då misstro som ett normaltillstånd undersöks, utforskas samtidigt de relationer som håller den postmoderna människan kvar i verkligheten.

Utställningens namn syftar på Ludwig Wittgensteins verk Über Gewissheit – Om visshet, som publicerades postumt 1969. I de kortfattade anteckningarna som samlats i boken undersöker han förhållandet mellan språk och värld: vad vet vi egentligen då vi säger att vi vet något? Det som är väsentligt för utställningen är den stämning som kan läsas mellan raderna, det tvångsmässiga i att ständigt återvända till frågan om vad man med all säkerhet kan veta. Kan jag vara säker på att det här är min hand?

Joakim Pusenius (f. 1984) arbetar med rörlig bild, fotografi och installationer. Han använder olika medier i sitt konstnärliga arbete, men arbetet börjar från och återvänder till film och dess speciella förhållande till tid och minne. Pusenius fokuserar på människolivet som helhet (human condition). Gestalterna som vistas i verkens luftiga rum berättar sällan sin enskilda historia, utan är en del av en större helhet eller en situation som de bevittnar. Pusenius utexaminerades från Bildkonstakademin 2014 och vidareutbildade sig 2016–2017 i Le Fresnoy – Studio National des Arts Contemporains. Pusenius verk har flera gånger visats på den internationella festivalen för experimentell film Recontres Internationales Paris/Berlin.

Tack
Utställningen har fått stöd av Centret för konstfrämjande och AVEK.