• Joakim Pusenius
  • Joakim Pusenius: Tässä on käsi ja tässä toinen
  • Joakim Pusenius: Epäily, Arkistokelpoinen pigmenttivedos, pohjustettu alumiinille
  • Joakim Pusenius: Tulvakertomus (Liikkuva filmipohjainen teksti-teos)

Joakim Pusenius

Varmuudesta

Huuto III 28.3.-21.4.2024

Joakim Pusenius
Varmuudesta
28.3.-21.4.2024

Näyttely hahmottelee kuvaa varmuutta tavoittelevasta ihmisestä ja tuon tavoitteen paradoksaalisuudesta. Omakohtaisista kokemuksista materiaalinsa ammentava teoskokonaisuus on tyhjäksi käyvä kontemplaation hetki, viesti välitilasta.

Näyttelyn teemana on elämää alati määrittävä epävarmuus ja erilaiset pakonomaiset tavat ja toisteiset sijaistoiminnot tuon epävarmuuden tunteen voittamiseksi tai poismanaamiseksi. Kaikki alkaa epäilystä, joka neuroottiset mittasuhteet saavuttaessaan asettuu esteeksi yksilölle repien hänet vähitellen irti todellisuudesta. Tarkastaeltaessa epäluottamusta normaaleina pidettyihin asiantiloihin tullaan samalla tarkastelleeksi jälkimodernin ihmisen maailmaan kiinnittäviä suhteita.

Varmuudesta näyttely viittaa nimessään Ludwig Wittgensteinin 1969 postuumisti julkaistuihin muistiinpanoihin Über Gewissheit – Varmuudesta. Tuossa lyhyistä merkinnöistä koostuvassa kokoelmassa hän tarkastelee kielen ja maailman suhdetta: Kysymystä siitä, mitä oikeastaan tiedämme kun sanomme että tiedämme jotakin. Näyttelyn kannalta keskeistä on tuon teoksen rivien välistä luettava tunnelma, sen pakkomielteinen tiedon varmuuden kysymykseen palaaminen. Voinko olla varma, että tämä on minun käteni?

Joakim Pusenius (s.1984) työskentelee liikkuvan kuvan, valokuvan ja installaatioiden parissa. Hänen taiteellinen työskentelynsä on monimediallista, mutta sen voi katsoa alkavan ja palavaan elokuvaan ja sen erityiseen suhteeseen aikaan ja muistiin. Taiteellisessa työskentelyssään Pusenius suuntaa katseensa kohti ihmisen elämän kokonaistilaa (human condition). Puseniuksen teosten väljistä tiloista löytyvät henkilöhahmot harvemmin kertovat omaa erityistä tarinaa vaan rakentuvat aina osaksi itseä suurempaa kokonaisuutta tai tilannetta jonka todistajina he toimivat. Pusenius valmistui Kuvataideakatemiasta 2014 ja jatkokouluttautui Le Fresnoy – Studio National des Arts Contemporains vuosina 2016-2017. Puseniuksen teoksia on esitetty kansainvälisellä kokeellisen elokuvan festivaalilla Rencontres Internationales Paris/Berlin useampana vuotena.

Kiitos
Näyttelyä on tukenut Taiteen Edistämiskeskus ja AVEK