• Johanna Naukkarinen: Museum of Hysteria
  • Johanna Naukkarinen: Sarjasta Studies on Science and the Feminine Figure 1 (2015-2019)
  • Johanna Naukkarinen: Sarjasta Studies on Science and the Feminine Figure 2 (2015-2019)
  • Johanna Naukkarinen: Untitled (2015)
  • Johanna Naukkarinen: Yksityiskohta teoksesta Causes of Hysteria 1 (2019)
  • Johanna Naukkarinen: Yksityiskohta teoksesta Causes of Hysteria 2 (2019)
  • Johanna Naukkarinen: Yksityiskohta teoksesta Causes of Hysteria 3 (2019

Johanna Naukkarinen

Museum of Hysteria

Huuto II 10.1.-2.2.2020

Johanna Naukkarinen
Museum of Hysteria
10.1. – 2.2.2020

Museum of Hysteria behandlar hysteri, ett sjukdomsfenomen från 1800-talet. Utställningen förenar fotografi och bildmontage med digitala teckningar och skulpturinstallation. Sjukdomskonceptet hysteri uppstod då man med vetenskapens och konstens hjälp sammanförde diverse symtom som i synnerhet 1800-talets kvinnor led av. Samtidigt upprätthölls de stränga könsnormerna. Johanna Naukkarinen behandlar hysterins bildvärld utgående från den vetenskapliga blickens perspektiv och förenar hysterins bilder med nyare bilder av kvinnlighet.

Konstverken leker med den könade blickens maktstrukturer och den vetenskapliga blickens närvaro i en icke-vetenskaplig bildvärld. Ett centralt inslag är de teckningar från 1800-talet som uppstod i samband med undersökningar i sjukhuset La Salpêtrière i Paris. Teckningarnas avsikt var att klassificera hysterins symtom och de kvinnor som led av dessa åkommor. Naukkarinen använder hysterin som en spegel för nyare bildvärldar. På så vis ställer hon frågor om kvinnobildernas oföränderlighet.

Verkserien Teaching Photography with Hysterics (2019) bryter med de gamla fotohandböckernas skenbart neutrala sätt att presentera kvinnor som objekt. I konstverken har kvinnofigurerna och föremålen i handböckernas instruktionsteckningar bytts ut mot 1800-talets hysteriteckningar, som är en del av den fotografiska teknologins oetiska historia. De små kristallskulpturerna i installationen Causes of Hysteria (2019) åskådliggör vardagliga orsaker som man på 1800-talet trodde att orsakade hysteri, och följaktligen gjorde kvinnor till föremål för den medicinska blicken. I verkserien Studies on Science and the Feminine Figure (2015-2019) blir teckningar från vetenskapens historia jämförda med genuina kommersiella bilder av kvinnor. Verken är fiktiva undervisningstavlor.

Namnet Museum of Hysteria hänvisar till ett slags museal utställningshelhet som består av hysterins artefakter. Namnet hänvisar också till det verkliga museilika rum som fanns i sjukhuset La Salpêtrièr. Där kunde besökarna se olika typer av verk som föreställde hysteriska kvinnor. Naukkarinens verk utgår från den vetenskapliga estetiken men strävar efter att ironisera över och bryta hysterins förtrollning.

Johanna Naukkarinen (f. 1988) är en bildkonstnär och fotograf som bor i Åbo. Med olika tekniker har hon behandlat temat hysteri sedan år 2015. Naukkarinen har utexaminerats som fotokonstnär från Konstakademin vid Åbo yrkeshögskola. Hon har också en magisterexamen i mediaforskning från Åbo universitet. Museum of Hysteria kombinerar verk från två tidigare separatutställningar i Åbo. Den ena var i Åbo konstmuseums Studio och den andra i B-galleria. Naukkarinens verk finns i Åbo konstmuseums och privatpersoners samlingar.

Utställningen stöds av kulturnämnden i Åbo och Centret för konstfrämjande.

Kontaktuppgifter:
mari.johanna.naukkarinen(at)gmail.com
0400768827
johannanaukkarinen.com
www.instagram.com/marijohannan/