• Jussi Nykänen: Kave (naamio), 2020, paju, löytömetalli, -kumi ja -tekstiili, 105 x 100 x 25cm.  Kuva: Janette Holmström
  • Jussi Nykänen: Sarajas, still-kuva videosta, kesto:13min 26s, 2021
  • Jussi Nykänen: Sarajas, still-kuva videosta, kesto:13min 26s, 2021
  • Jussi Nykänen: Sarajas, still-kuva videosta, kesto:13min 26s, 2021
  • Jussi Nykänen: Sukeltaja
  • Jussi Nykänen: Sukeltaja
  • Jussi Nykänen: Talvikorento
  • Jussi Nykänen: Talvikorento

Jussi Nykänen

Sarajas

Huuto IV 20.8.-12.9.2021

Jussi Nykänen
Sarajas
20.8.-12.9.2021

Konstnären kan träffas 4.9. och 5.9. kl. 12-17.

20.8.-12.9.2021 visas bildkonstnären Jussi Nykänens utställning Sarajas i Galleria Huutos utställningsutrymme IV. Verkhelheten består av en serie beklädnadsskulpturer och ett ljudverk.

Nykänen har samlat material till skulpturerna på stränder och impediment under fotvandringar i Insjöfinland och Helsingfors. Av rivningsavfall, metallbitar och funna objekt har konstnären sedan skapat masker, handskar och andra accessoarer. Ljudverket Panihida, som Nykänen bandat in på Rastinniemi i Saimen, tillför utställningen en ljudvärld. I verket blandas naturens ljud med improviserat kantelespel.

Utställningens namn Sarajas kommer från den finska mytologin och hänvisar till en sjö, ett hav eller annat vattenområde som är mystiskt och avlägset. För Nykänen har Sarajas framför allt varit en scen för och källa till skapandet, samt ett utrymme på gränsen mellan vardagsmedvetandet och det omedvetna. Också inom mytologin har vattnet varit en förbindelse mellan den synliga och den okända världen. Sin egen Sarajas har konstnären ibland funnit i de mörka sjöarna i östra Finlands ödemark, och ibland i fjärden utanför Nätholmens impediment i Helsingfors. Nykänens verk kan betraktas som porträtt av de platser där han funnit sina material. Då han förenat metallbitarna, trasorna och käpparna har han samtidigt konkretiserat sin egen platsupplevelse.

Med hjälp av konsten har Nykänen strävat efter att framhäva människans och naturens oskiljaktighet, samt den kulturella mångfaldens betydelse. I sina verk behandlar konstnären ofta förvandling. Då han klär sig i murkna och rostiga material skapar han paralleller till en schamanistisk och posthumanistisk metamorfos. Samarbetet med den finsk-ugriska minoritetsbefolkningen i Ryssland har varit en betydande inspirationskälla för Nykänen. Det tynande uraliska kulturarvet har varit en källa till konstnärens vision om en postfossil framtid.

Ytterligare uppgifter:
Jussi Nykänen
0443030441
jnykanen.taide(at)gmail.com

Utställningen har fått stöd av Södra Savolax konstkommission vid Centret för konstfrämjande.