• Kalle Mustonen: Monkey and a machine

Kalle Mustonen

Monkey and a Machine

Huuto III 7.1.-30.1.2022

Kalle Mustonen
Monkey and a Machine
7.1.-30.1.2022

Monkey and a Machine är en installation, en automat, ett klockspel. Ett soundsystem och ett meditativt tillstånd.

Det monokromatiska gula ljuset i utställningsutrymmet står i kontrast till det kalla vinterljuset utanför. I min fantasi, i mina drömmar, finns ett rum där tiden är repetitiv. I Twin Peaks finns Black Lodge: en scen med rutigt golv och tjocka, röda sammetsgardiner. Verkligheten avspeglas på drömmarnas scen. Man söker svar i drömtillståndet, och de framträder som små ledtrådar. Det som blir synligt är också nycklar till hur samtiden kan tolkas: människans post-industriella störtdykning, zoonoser, skogsbränder som färgar horisonten orange och vårt ansvar i allt detta.

En sekvens är en tidsbunden serie av händelser. I en modularsynt utlöser styrspänningssignalerna serier av händelser som vävs samman i ett system. Enkla serier av händelser, kedjor av orsak och verkan samt ljud och rörelse förändrar den statiska installationen. Betraktarens närvaro och tolkning förvandlar händelsen till en filmisk scen. Scenen utspelar sig vid den sista anhalten.

Kalle Mustonen (f. 1979) är en skulptör från Lahtis. Hans konstnärliga produktion varierar mellan massiva träskulpturer och helhetsinstallationer.

Utställningen stöds av Centret för konstfrämjande i form av ett projektstipendium och coronastöd. Drömmen om att själv producera ljud med maskiner har sitt ursprung i Yles radioprogram Avaruusromua och Frekvenssi.

Kontaktuppgifter
j.k.mustonen(a)gmail.com
https://www.instagram.com/kmustonen/
http://mustone.blogspot.com/