• Kalle Nieminen
  • Shake Your Ash and Your Head Will Follow (yksityiskohta)
  • Shake Your Ash and Your Head Will Follow (yksityiskohta)
  • Sunset Beach (yksityiskohta)
  • Sunset Beach (yksityiskohta)

KALLE NIEMINEN

Shake Your Ash and Your Head will Follow

Viiskulma 19.7.-30.7.2006

Näyttelyssä on maalauksia ja teoskokonaisuus Shake your ash and your head will follow.

Shake Your Ash and Your Head will Follow – teoskokonaisuus ajoittuu vuosille 2005-2006. Käsittelen erilaisia sosiaalisia, materiaalisia, ruumiillisia ja psyykkisiä riippuvuus-suhteita länsimaisessa nyky-yhteiskunnassa. Pyrin tuomaan esiin sekä yksilön sisäistä, että ulkoista olemista kielellisen, esikielellisen ja materiaalien avulla. Kiitän henkilöitä (te tiedätte keitä te olette), jotka ovat auttaneet aineiston hankinnassa.

Maalaus on minulle paikka, jossa tapahtuu ja johon tapahtuu. Maalaukseni muodostuvat olemisesta maalauksen äärellä, sisällä, ihan pihalla, yrityksestä kertoa, näyttää ja täyttää jotakin, kenties inhimillistä tarvetta.

Kalle Nieminen

GSM: +358 40 578 7664, E-mail: kanieminen(at)yahoo.com