• Ville Mäkikoskela
  • Sarjasta: Olotiloja
  • Sarjasta: Olotiloja
  • Siinä hetkessä
  • Kokemus etäisyydestä

Ville Mäkikoskela

KÄNSLOR OCH RUM

Viiskulma 25.8.-12.9.2010

Utställningen bygges på små skulpturer, mestadels av trä och småa akvareller och tuchmålningar
på papper. Utom olika trä ingår till material till exempel papperpåse, aluminium och olika små växter.

Verk är som dagböcker, nuvarande stämningar och rum. Konstverken releteras i atmosfär och arkitektur
jag har levt. Sinnet i det nuvarande påverkar i form. Jag spelar i de här målningarna och skulpturerna
med perspektiv och erfarenhet om det. Trots den lilla storleken är alla konsverk monumentala.

Varje konstverk är dramatisk och berättelse-liknande situation. Varje verk kan läsas som en berättelse,
om man vill.

Tack till Centralkommissionen för konst och Kone stiftelse/herrgården Saari in denna sammanhang.

Ytterliga information från utställningen tel. 040 532 0787. Man kan läsa mera om tididigare
verk in addressen: www.villemakikoskela.fi