• Katariina Guthwert: Önskebrunn, Galleria Huuto
  • Katariina Guthwert: Ole hyvä (2020) Helsingin punasavi, liitujauhe, kasvit, kolikot
  • Katariina Guthwert: Hortum tentorium (2020) Helsingin punasavi, kasvi
  • Katariina Guthwert: Ad usum delphini (2020) Helsingin punasavi
  • Katariina Guthwert samlar material
  • Katariina Guthwert: Önskebrunn, Galleria Huuto
  • Katariina Guthwert: Önskebrunn, Galleria Huuto
  • Katariina Guthwert: Önskebrunn, Galleria Huuto

Katariina Guthwert

Önskebrunn

Huuto II 21.8.-13.9.2020

Katariina Guthwert
Önskebrunn
21.8.-13.9.2020

Katariina Guthwerts utställning är som en hemlig trädgård vars skålar, dricksvattenreservoarer och fontän är gjorda av rödlera från Helsingfors centralpark. Guthwerts utställning behandlar den västerländska konsthistoriens livscykel, konstens koldioxidavtryck samt havens och människans framtid.

”Leran består av jordens mineraler. Efter att den bränts är den evig, även om den skulle gå sönder. På grund av materialets beständighet har vi hittat forntida keramikföremål, och på det viset fått information om försvunna civilisationer. Dagens människor lämnar å sin sida efter sig alltför många spår, också annat än krukskärvor.

Centralparkens lera är före detta havsbotten, liksom all jordmån i Helsingfors. Naturleran innehåller organiska ämnen och stenar, och är därför ett nyckfullt material som lätt spricker. Sprickorna är berättelser om jordskorpan. En del av verken har inte bränts och därför är deras koldioxidavtryck nästan noll. När obränd lera återförs till naturen blöts den upp av regnet och blir åter jord. Havslera kan också vara framtidens odlingsjord. Om sjögräs blir ett viktigt födoämne, kommer undervattensträdgårdar att uppstå.

Vanan att slänga mynt i källor härstammar från en tid då dricksvatten kunde vara svårt att hitta. Då hörde det till att man med en liten gåva tackade högre makter för det rena vattnet. I utställningens trädgård har de sjögrästäckta skålarna kokat över och dricksfontänerna sinat. Människorna har lämnat torgen och springbrunnens kant är nu öde. En tågresa till Venedig hade inverkan på utställningen. Staden hade just överlevt en översvämning vilket innebar att mögel, sjögräs och mossa fläckade väggarna och tog över konstskatterna. 10% av Venedigs area upptas av brunnar som kommit till för att samla regnvatten och sedan tagits ur bruk.”

Bildkonstnären Guthwert (f. 1979) är även känd som smyckesskapare.