• Katariina Salmijärvi

KATARIINA SALMIJÄRVI

Katariina Salmijärvi

Uudenmaankatu 10.5.-21.5.2006

Katariina Salmijärvi
Galleria Huuto Nylandsgatan
10.5. – 21.5.2006

Under tiden jag arbetat med min utställning har jag funderat på mina tankars uppbyggnad: hur tänker jag, hurdana delar består mina tankar av och hur ordnar sig dessa i mitt sinne.

Varifrån och hur föds en tanke? Vad kommer upp till ytan och vad blir sekundärt? Hur kopplas tanken till det som redan finns och hur samordnar sig olika tankar med andra? Hur påverkar de varandra och åstadkommer nya? Hur stor del av mina tankar är jag själv medveten om? Hurdan ser helheten av mina tankar ut?

Utställningens verk har jag genomfört i blandteknik på papper och MDF-skivor.

Katariina Salmijärvi tel: 0400 010 350,
email: katariina.salmijarvi(at)galleriahuuto.net