• Kira Leskinen: Antro, 2020
  • Kira Leskinen: Semri, 2020
  • Kira Leskinen: Meledo, 2020
  • Kira Leskinen: Meledo, kuvia näyttelystä
  • Kira Leskinen: Meledo, yleiskuva  näyttelystä
  • Kira Leskinen: Meledo, yleiskuva näyttelystä

Kira Leskinen

Meledo

Huuto I 5.3.-28.3.2021

Kira Leskinen
Meledo
5.-28.3.2021

Työskentelen abstraktin, pääasiassa skannerilla luodun kuvan, skanografian parissa. Välineinäni ovat tasoskannerit ja älypuhelimeen ladattu skannaussovellus. Yhdistän työskentelyprosessissani skannaustekniikkaan paperileikkauksia, kolmiulotteisia paperikollaaseja, valoa ja liikettä. Paperi toimii minulla luonnostelun raakamateriaalina, mutta lopullisen muotonsa teokseni löytävät vasta skannausvaiheessa valon ja liikkeen aikaansaamien digitaalisten vääristymien myötä.

Vahva punainen puskee kohti, keltainen on tyyni ja musta etääntyy. Jotkin asiat, tapahtumat ja tunteet ajavat kielellisen käsityskyvyn ohi ja muodostuvat vain kuviin piirtyviksi teräviksi kulmiksi, digitaaliseksi säksätykseksi ja mustan ja valkoisen väliseksi rytmiksi. Haen kuvan kautta sellaista, jolle en löydä sanoja. Kyse on monesti kehollisesta tunnekokemuksesta. Teosteni nimet taas valitsen intuitiivisesti ja foneettisin perustein – sen mukaan miltä kukin teos kielen päällä tuntuu.

Teen työskennellessäni paljon toistoja, muuntelen elementtien välisiä suhteita ja kuvia syntyy runsaasti, usein kymmenen tai kahdenkymmenen ryöpsähdyksinä. Skanneri on tässä suhteessa kiitollinen kumppani. Materiaalia ei kulu ja digitaalisen kuvannustekniikan ansiosta saan mahdollisuuden yrittää niin monta kertaa kuin haluan. Voin tehdä ja kokeilla. Oleellisinta on, että varominen jää pois.

Marraskuun 2019 vietin Roomassa Circolo Scandinavon residenssissä. Kuvia syntyi kuukauden aikana todella paljon, oli tuoreita värejä ja rouheaa mustavalkoisuutta. Vapautuneimmin työni lähteekin usein kulkemaan ympäristön ja olosuhteiden vaihtuessa, mutta toisinaan myös vastapäisen talon seinästä poimittu värisävy, erityisen karhea tai kiiltävä paperi, paksu huopakangas tai pöytälaatikosta löytyneet vahaliidut voivat toimia tarpeellisena luovuuden sysäyksenä.

Parin viime vuoden aikana olen skanografian ohessa laajentanut omaa ilmaisuani edelleen puupiirroksen suuntaan. Käytän puupiirroksissani niin sanottua hajoavan laatan tekniikkaa, jossa painolaatan kaivertaminen ja värikerrosten vedostaminen vuorottelevat kunnes vedossarja on valmis ja laatta tuhoutunut. Toisin kuin skanografia, tämä tekniikka on hidas ja työläs, värikerrokset ovat ohuita ja lopputulos muovautuu vaihe kerrallaan. Aiheet lainaan itseltäni – haluan nähdä miten skannerilla luotu digitaalisiin virheisiin pohjautuva kuva taipuu puupiirroksen kautta takaisin paperille. Minua kiehtoo puupiirroksen mahdollistama sarjallisuus sekä yksittäisen vedoksen ainutkertaisuus. Vastavuoroisesti puupiirrokselle ominaiset keveän läpikuultavat värikerrokset ovat myös hiipineet osaksi skannerilla tapahtuvaa työskentelyäni.

Kira Leskinen (s.1987) on helsinkiläinen kuvataiteilija. Hänen taiteellinen työnsä painottuu abstraktiin skannerilla luotuun kuvaan, skanografiaan. Leskinen on valmistunut taiteen maisteriksi Aalto-yliopistosta vuonna 2016, ja osallistunut useisiin ryhmä- ja yksityisnäyttelyihin Suomessa ja ulkomailla. Galleria Huudossa esillä oleva Meledo on hänen viides yksityisnäyttelynsä.

Näyttelyä ja taiteilijan työskentelyä ovat tukeneet Taiteen edistämiskeskus, Alfred Kordelinin säätiö ja Koneen säätiö.

www.kiraleskinen.com

Yhteystiedot:
045 2664228
kira.leskinen(a)gmail.com