• Mark Ståhle
  • Railo
  • Matkalla
  • Hopeinen kuu
  • Business as usual

Mark Ståhle

KOLLAGEARBETEN

Viiskulma 27.7.-7.8.2005

Kollagetekniken är ett lämpligt medel för att skildra floden av osammanhängande och slumpartade iaktagelser, ur vilken vi försöker fatta mening. Alla de löjliga karikatyrer som världen matar i mig i form av reklamer, tidningar och varupaket ger mig behov att kasta upp alltsammans i en ny ordning.

Tanken om att materialen jag använder, är tillbringat för något annat bruk, inspirerar mig. Den har känslan av världen. Om jag skulle göra om mina arbeten med Photoshop, eller t.ex. genom att teckna, skulle känslan vara borta. All det skrot som vandrar omkring oss, avslöjar ouppsåtligt sidor av mänskoverkligheten. Tagna ur sammanhanget får de nya, ofta absurda och groteska meningar.

Kollagekonst har mycket ihop med seriekonst, animation och film. De alla består av sammansatta bilder och deras relationer. Och såsom i mina arbeten, utnyttjar också de ofta klisheer, stereotyper och karikatyrer.