• Laura Rämö: LIGHTWEIGHT
  • Laura Rämö: LIGHTWEIGHT
  • Laura Rämö: LIGHTWEIGHT

Laura Rämö

L I G H T W E I G H T

Huuto IV 1.3.-24.3.2019

Laura Rämö
L I G H T W E I G H T
1.3.–24.3.2019

Installationen LIGHTWEIGHT behandlar förgänglighet och består av videoprojektioner, ljud och rumsliga element. Verken är huvudsakligen gjorda med stop motion-teknik. De rör sig i ett föränderligt gränsland: mellan det levande och livlösa, magiska och vardagliga.

Handens inverkan på materialet bevaras obönhörligen då man gör stop motion-animationer. Tidvis vågar jag knappt andas. Känsligheten är närvarande genom hela processen, från de bräckliga materialen till förverkligandet. Processen är ett varande, en lek med allt som är sårbart, förgängligt, mjukt eller oklart. Jag tar tag i det som fallit, sedan bearbetar och blåser jag liv i det igen. Jag har haft tre utgångspunkter för mitt arbete: barr, ylle och en död humla. Bakom arbetet ligger också en vilja att bevara: att synliggöra det icke-mänskliga och dess värde.

“Animation is, so far, the only way of breathing life into inanimate things”, sade den tjeckiska animationsskaparen Jan Svankmajer. Yttrandet riktar uppmärksamheten på förbindelsen mellan rörlig bild och trolldomens tradition. I utställningen sammankopplas döden och kretsloppet med jordens element, som tar emot allt som faller. Rörelsen upphör, men materia försvinner inte i och med döden, utan byter form. När levande materia förmultnar blir den åter sitt eget utgångsmaterial.

Laura Rämö (f.1989) är en konstnär som bor i Helsingfors. Hon arbetar med rörlig bild, fotografi, text och installationer. Hon har utexaminerats som medianom från fotolinjen på Lahtis formgivningsinstitut år 2015. För tillfället slutför hon sina magisterstudier vid Aalto-universitetets magisterprogram för fotografikonst. Rämös konstverk har visats på ett flertal grupp- och gemensamma utställningar i Europa och Finland. LIGHTWEIGHT är hennes första separatutställning.

Utställningen har fått stöd av Centret för konstfrämjande, Kommissionen för audiovisuell
konst.

Kontaktuppgifter:
laura.katariina.ramo(at)gmail.com
+358 50 573 0260
www.lauraramo.com