• Pia Männikkö: Maisemakone
  • Pia Männikkö: Maisemakone
  • Pia Männikkö: Maisemakone

Pia Männikkö

Landskapsmaskinen

Jätkä 2 22.10.-6.11. 2016

Pia Männikkö
Landskapsmaskinen
Galleria Huuto Busholmen, Busen 2
22.10. – 6.11.2016

Utgångspunkten för mitt sätt att arbeta är ofta människokroppen, dess rörelser och dimensioner. Jag är intresserad av den enskilda människans situation och hur vi iakttar vår omgivning. Jag inspireras också av naturfenomen och varierande skalor och proportioner. Det centrala för min arbetsprocess är att dokumentera tidsförloppet, samt hur konstverken tar form och förändras. Den kroppsliga kopplingen mellan åskådaren och mina konstverk betyder mycket för mig.

Landskapsmaskinen är släkt med den bakgrundsfond som rör sig horisontalt på en teater och de första animerade filmernas bakgrundsbilder där samma landskap återkommer om och om igen. Landskapsmaskinen som ständigt går vidare eftersträvar ett slags icke-plats, ett utrymme som egentligen kunde vara var som helst på vårt jordklot.

Pia Männikkö tog sin konstkandidatexemen år 2010 vid The Glasgow School of Art, avdelningen för skulptur och miljökonst, och år 2014 utexaminerades hon som konstmagister från Bildkonstakademins avdelning för skulptur. Männikkös material och redskap utgörs av allt från mångformiga vardagliga föremål, textilier och lera till foto- och videokonst. Hennes skulpturer och installationer har visats vid utställningar och konstevenemang i Finland och utomlands, bland annat vid konstveckan i Mänttä, OpenART-biennalen i Örebro, konstmuseerna i Rovaniemi och Lahtis, Armory Gallery i Sydney, och The Royal Scottish Academy i Edinburgh.

Tack för stödet: Centret för konstfrämjande (Taike)

Mer information:
Pia Männikkö
0405222543
piamannikko.com