• Lau Rämö: Anima, still

Lau Rämö

Anima

Huuto IV 20.6.-14.7.2024

Lau Rämö
Anima
20.6.–14.7.2024

Utställningen är stängd på midsommarafton och -dag 21 och 22 juni.

Videoverkets bildperspektiv är en primats, som lever sig in i och fantiserar kring det hen ser. Hen utforskar och känner på livet som gestaltas i relation till alla andra levande organismer, miljön och det förflutna. Vyerna kommer betraktaren nära, tränger in under huden.

Den latinska termen anima betyder rörande princip, andning eller ande. I verket avser anima allt som är levande, eller liv i allmänhet. En sällsam metamorfos, tentakler, andning, händer som fastnar, skyddsfärg, havsbotten, empati, fotosyntes, fågelsång, solljus och behåring.

I det associativa enkanaliga videoverket som blandar stop motion-animation, arkivmaterial och video är man samtidigt på avstånd och kroppsligt närvarande. Stop motion dröjer någonstans mellan det levande och icke-levande. Därför handlar tekniken också alltid om att delta i den gemensamma illusionen av livet. Verket har sitt ursprung i samtidens fokus på apokalyptiska kriser och i ett behov av att stanna upp, dela sorgen och undersöka livet på en djupare nivå. Metoderna är: titta närmare, noggrannare, byt perspektiv, zooma ut, förbli nyfiken.

Anima är flödande, collageaktig, mjuk och hård materia. Den är porös, den är livets mångformighet som genomsyrar allt.

Lau Rämö är en mediakonstnär som bor och arbetar i Helsingfors. I hens animationer förenas ofta mjuka, återanvända material och teman som har att göra med den delade upplevelsen av att vara en varelse. Rämö avlade konstmagisterexamen vid Aalto-universitetet 2020 och har varit verksam som foto-, installations-, och videokonstnär sedan 2015.

Konestiftelsen och Suomen Kulttuurirahasto har stött arbetet med verket.

Martin Jäger har komponerat verkets musik.

Tack
Minkki Nurmi, Martin Jäger, Riitta Rämö, alla vänner

Kontaktuppgifter
laukauri(a)gmail.com
https://www.instagram.com/lau__animates/