• Lau Rämö: Anima, still

Lau Rämö

20.6.-14.7.2024

Lau Rämö
Anima
20.6.–14.7.2024

Videoteoksen kuvaperspektiivi on kädellisen olennon, joka myötäelää ja kuvittelee näkemäänsä. Hän tutkii ja tunnustelee elämää, joka hahmottuu suhteessa muuhun eliöstöön, ympäristöön ja menneeseen. Näkymät tulevat lähemmäksi, ja ihon alle.

Latinankielinen termi anima tarkoittaa liikuttavaa prinsiippiä, henkäystä tai henkeä. Teoksessa animalla tarkoitetaan kaikkea sitä, mikä on elossa, tai ylläpitää elämää. Sitä on erikoinen muodonmuutos, lonkerot, hengitys, käpälien tarttuminen, suojaväritys, merenpohja, empatia, fotosynteesi, linnunlaulu, auringonvalo ja karva.

Stop motion -animaatiota, arkistomateriaaleja ja videota sekoittavassa assosiatiivisessa yksikanavaisessa videoteoksessa ollaan samaan aikaan etäällä ja kehollisesti läsnä. Stop motion viipyy elottoman ja elollisen välisessä tilassa. Se on siten myös aina osallistumista yhteiseen illuusioon elämästä. Työ on saanut alkunsa apokalyptisesta kriisien täyttämästä nykyajasta ja tarpeesta pysähtymiselle, jaetulle surulle sekä elämän syvemmälle tarkastelulle. Keinoina: katsoa lähempää, tarkemmin, vaihdella perspektiiviä, zoomata kauemmas, pysyä uteliaana.

Anima on virtaavaa, kollaasimaista, pehmeää ja kovaa ainesta. Se on huokoisuutta ja elämän monimuotoisuutta, joka työntyy kaiken läpi.

Lau Rämö on Helsingissä asuva ja työskentelevä mediataiteilija. Hänen animaatioissaan yhdistyvät usein pehmeät ja uusiokäytetyt materiaalit sekä jaettuun olentouden kokemukseen liittyvät teemat. Rämö valmistui Taiteen maisteriksi Aalto-yliopistosta vuonna 2020 ja on toiminut valokuva-, installaatio- sekä videotaiteilijana vuodesta 2015.

Teoksen musiikin on säveltänyt Martin Jäger.

Kiitokset
Minkki Nurmi, Martin Jäger, Riitta Rämö, ystävät
Työskentelyä teoksen parissa ovat tukeneet Koneen säätiö ja Suomen kulttuurirahasto.

Yhteystiedot
laukauri(a)gmail.com
https://www.instagram.com/lau__animates/