• Rita Jokiranta: Life As It Flees
  • Rita Jokiranta: LIFE AS IT FLEES

Rita Jokiranta

Life As It Flees

Jätkä 2 7.1.-22.1.2017

Rita Jokiranta
Life As It Flees
7/1-22/1/2017
Galleria Huuto Busholmen – Busen 2

Life as It Flees är en mediainstallation med flera projektioner som handlar om dynamiken mellan bild, händelse och tolkning. Som en inspiration i arbetet har använts den italienska författaren Italo Calvinos novell The Adventure of a Photographer (L’avventura di un fotografo, 1970). Även verkets titel är hämtad ur novellen och den hänvisar till svårigheten att fånga det verkliga livet i bild.

…he too was one of those who pursue life as it flees, a hunter of the unattainable, like the takers of snapshots.
….
Perhaps true, total photography, he thought, is a pile of fragments of private images…
*

Verket har sammanställts likt ett pussel. Videon kan innehålla en berättelse men den kan ses endast som episodiska fragment som visar samtidigt olika händelser. Bilderna i verket är snabba reflektioner och flyktiga observationer från världen runt oss men de kan också uppfattas som sinnesstämningar.

För utställningens teknik står Jorma Saarikko/Pro AV Art Oy.

Rita Jokiranta är mediakonstnär och hon arbetar främst med video, foto, installation samt ljus och ljud. Hennes verk har visats i separat- och grupputställningar, screeningevents och filmfestivaler i Finland och andra länder i Norden och Europa.

Produktionen av verket har erhållit stöd från AVEK/Tuuli Penttinen-Lampisuo.
Konstnärens arbete har erhållit stöd från Svenska kulturfonden (2015, 2016) och Cité Internationale des Arts (2014).

Ytterligare information:
Rita Jokiranta 0400 722669
rita(a)ritajokiranta.com
www.ritajokiranta.com

* Italo Calvino © Giulio Einaudi editore s.p.a.
Translation William Weaver © Martin Secker & Warburg Ltd 1983

Rita Jokiranta: LIFE AS IT FLEES