• Mammu & Pasi Rauhala: Love Never Fails
  • Mammu & Pasi Rauhala: Love Never Fails
  • Mammu & Pasi Rauhala: Love Never Fails
  • Mammu & Pasi Rauhala: Love Never Fails

Mammu Rauhala, Pasi Rauhala

Love Never Fails

Jätkä 2 3.12.-18.12.2016

Mammu och Pasi Rauhala
Love Never Fails
Galleria Huuto Busholmen – Busen 2
3.12.–18.12.2016

Galleria Huuto Busholmen har öppet på Självständighetsdagen 6.12.2016.

Med tiden blir vardagens rutiner och våra beteendemönster till trygga handlingssätt. År efter år läser vi samma tidning om morgnarna, i samma ställning. Vi intar våra måltider, vi grälar, vi tar illa upp och vi skrattar precis som vi alltid gjort. Och trots att vi är mycket olika sinsemellan har vi också mycket gemensamt. Vi delar samma värderingar och attityder. Ibland är det svårt att uppfatta skillnaden i ens egen och den andras åsikt. Tänker jag själv så här, eller har min relation till en annan människa format mina åsikter, format mig. När jag är någon annanstans beter jag mig annorlunda. I ett långt parförhållande suddas gränsen mellan mig och dig ut, alldeles som om en ny person uppstått, Vi?

I sina konstverk använder sig paret Rauhala av symbolik som hänger samman med finländska bröllopstraditioner. Utställningens namn Love Never Fails syftar på korinthierbrevet i Bibeln med en text som ofta läses vid bröllop. Texten syftar på kärlekens beständighet, kärleken som alltid finns. Kärleken människor emellan förefaller dock ofullkomlig, ibland också förgänglig. För att hålla kärleken vid liv krävs stora insatser. Vad är då kärlek, och vad är kanske åter det trygga vi vant oss vid? Är det kärlek att lita på den nya personen, på Oss, då de egna gränserna så småningom försvinner, och då vi står allra längst ifrån varandra.

Love Never Fails ingår i den större helheten Allt bär den som Mammu och Pasi Rauhala arbetat med sedan år 2013. Allt bär den dokumenterar vardagen och ombyggnadsarbetena med ett gammalt hus, båda iklädda bröllopsutstyrsel. Konstverket består av olika video- och fotoserier, installationer och performanser samt inspelningar av dessa. Olika delar av helheten har tidigare ställts ut på festivalen Paikkari Performance år 2013, Forum Box 2014, Riga Art Space i Lettland år 2016 och i Galleri Lappviken 2016.

Pasi Rauhala är en multimediakonstnär som ursprungligen utgått från installationskonst. Han använder sig av sensorer och modern teknologi och hans installationer uppstår först då åskådarna finns på plats. Pasi är konstmagister från Bildkonstakademins avdelning för tid-rumskonst år 2009 och från Konstindustriella högskolans avdelning för fotokonst år 2012. Under den senaste tiden har hans material och metoder bestått av rum, readymade, video- och fotokonst, installationer och performanskonst.

Mammu Rauhala tog sin examen i scenkonst år 2014 vid Metropolia. Hon har omfattande erfarenhet av att arbeta med människor inom det sociala området, vilket kommit att ge hennes konst en samhällskritisk särprägel. Mammu Rauhala arbetar med scen- och performanskonst samt urban konst både som självständig konstnär och inom gruppen Parasta Ennen (Bäst före).

Mammu Rauhala, www.mammu.fi , mammu(at)mammu.fi, tfn. 0442605234
Pasi Rauhala, www.pasirauhala.fi, pasi(at)pasirauhala.fi, tfn. 0456705236