• Taivaan painama V
  • Aina jossakin sataa
  • Moving and breathing
  • Moving and breathing II
  • Taivaan painama VI

Salla Laurinolli

Målningar

Jätkä 2 14.4.-1.5. 2016

Salla Laurinolli
Målningar
Galleria Huuto Busholmen, Busen 2
14.4. – 1.5.2016

Galleriet är öppet tills första maj även på måndagarna kl. 12 – 17
Utställningen är öppen även 30.4. och 1.5.
Konstnärsmöte 1.5. kl. 15-17

Utställningen är öppen även 30.4 och 1.5
Träff med konstnären 1.5 kl. 15­17

Mitt konstnärliga arbete baserar sig på iakttagelser och upplevelser och reflektioner över dessa i målningsprocessen. En väsentlig del av processen är observationsplatsen, den konkreta utgångspunkten för mina verk. Sommaren 2015 i Tornedalen började jag arbetet vars utgångspunkter har anknytning till mätpunkterna för Struves gradmätningskedja.

Var är jag och hurdan är den värld jag lever i?
Dessa frågor har man för vart århundrade med utvecklandet av gradmätningskedjan kunnat besvara allt mer konkret och noggrant. Med satellittid ser människan en telefon på kartan, på ett ställe där en boll blinkar, den som lämnat sitt hem ser var livet i denna stund är. Och i samma värld, i en annan verklighet följer bildkonstnären med näsan fast i rutan fotspåren av Struves expedition, vandrar och klättrar, forskar och arbetar. Här är jag och ditåt tittar jag, konkret. Men var är jag och hurdan är den värld där jag lever?

Mitt måleriska organiserande av världsordningen som föds av betydande upplevelser, följer nu på förhand bestämda koordinater. Historien skapar en betydelse för observationerna och observationerna är som punkter färdigt på kartan. Att erövra plats är väsentligt, rörelse och uppehåll. Efter uppehållet fortsätter jagrörelsen i arbetsprocessen, bortåt. Observationen fjärmas mot upplevelsen, målarens rörelse förflyttas till duken.
Här är jag i världen, mellan dig och dina observationer.

Den tyskfödde astronomen Friedrich George Wilhelm Struve (1793­1864) beslöt med hjälp av
triangelmätningar under förra delen av 1800­talet närmare utreda jordklotets storlek och form. Jordklotet hade bevisats vara rund på 1500­talet, men redan Isaac Newton antog på 1600­talet att jordklotet ändå var lite platt vid polerna. Under nästa århundrade hade forskare resta till Lappland (Maupertuis) och Peru påvisat att teorin var rätt. Tack vare fransmannen Maupertuis resebilder förekom sländor, älvor, terminologi i Pello-området och tornedalsrosen även i europeisk diktning under 1700­1800­talet.

De triangelkedjemätningar som kallas Struves meridianbåge påbörjades år 1816 och slutfördes år 1855. Kedjan består av 258 bastrianglar och 265 baspunkter. Den nordligaste punkten finns i Norge nära Hammerfest och den sydligaste i närheten av Svarta havet i Ukraina.
http://www.maanmittauslaitos.fi/toiminta/organisaatio/historia/struven­ketju, http://www.maupertuis.fi/

Tack!
Finska Kulturfondens Tavastlands regionalfond
Centret för konstfrämjande/ Tavastlands konstkommission

Bildkonstnär Salla Laurinolli (f.1976) bor och verkar i Tavastehus.

salla.laurinolli(a)gmail.com
www.sallalaurinolli.com