• Marjo Levlin, Ellipsis, stillbild
  • Marjo Levlin, Ellipsis, stillbild
  • Marjo Levlin, Ellipsis, stillbild
  • Marjo Levlin, Ellipsis, stillbild
  • Marjo Levlin, Ellipsis, stillbild

Marjo Levlin

Ellipsis

Huuto IV 28.5.-20.6.2021

Marjo Levlin
Ellipsis
28.5.-20.6.2021

Konstnären är närvarande fredagen 28.5., lördagen 5.6. och söndagen 13.6.

ELLIPSIS 2020 28:15’

Ellipsis är en vindlande berättelse där monologens skildrare råkar på tredimensionella djurbilder och ett stort tyg uppspänt mellan träden, i en skog som används som övningsområde för bågskyttar. Duken för tankarna till en förskogad biograf eller en teaterscen med djurfigurer. I berättelsen vaknar de stumma och gåtfulla plastdjuren, prickskyttarnas attrapper, till liv. De blir en del av historien, som via Disneys kända film ”Bambi ”erbjuder en möjlighet att begrunda traditioner anknutna till jaktsport samt till avbildandet av djur och människa. Berättelsen framskrider till att undersöka djurparkernas och mentalsjukhusens historiska relation, vilken oförväntat förknippas med många ämnen: ”freaks” och djurdressyr i cirkusvärlden, föreställningar där ursprungsfolk uppvisas som exotisk kuriositet, eugenik, massproduktion och industriell slakt av djur, turism, rasism…

Filmen är en essä med collagestruktur som förenar text och visuellt material på ett egenartat sätt. Verket har huvudsakligen filmats i skogarna i östra Helsingfors, men också i Rabats djurpark i Marocko, Kunstkameras samlingar i Sankt Petersburg, och dessutom, av en slump på en enslig kyrkogård i Astoria, Oregon i USA. Därtill innehåller verket material som härstammar från gamla stereobilder.

Ursprungligen var filmens premiär planerad till maj 2020 i Galleria Huuto, men flyttades fram med ett år på grund av pandemin. Finlandspremiären förverkligades i januari 2021 på filmfestivalen DocPoint, och därtill valdes Ellipsis till den inhemska tävlingsklassen på Tammerfors filmfestival 2021. Filmen belönades i Tammerfors med Risto Jarva-priset som utdelas av Finlands filmstiftelse.

MARJO LEVLIN (f. 1966 Graz, Österrike) är en bildkonstnär och filmskapare som bor och arbetar i Helsingfors. I sina verk förenar hon historia med samtida fenomen och behandlar samtidigt både personliga och universella ämnen. Levlin inledde sin konstnärliga karriär som målare men arbetar numera huvudsakligen med installationer och kortfilmer. Hon bygger ofta utställningshelheter som innefattar samlade och upphittade föremål. I hennes senaste verk har arkiv, vetenskap och forskning fått en allt starkare roll. Hennes verk har visats på separat- och grupputställningar samt festivaler sedan mitten av 1990-talet och de har införlivats i både offentliga och privata samlingar.
Verket har producerats med stöd av Centret för konstfrämjande, Svenska kulturfonden, Oskar Öflunds Stiftelse och Frame. Utställningen har förverkligats med stöd av Centret för konstfrämjande.

Kontaktuppgifter:
Marjo Levlin
+358 44 5964727
marjo.levlin(a)gmail.com
www.marjolevlin.fi