• Mark & Potta: Näkijä, Seer, 2020
  • Mark & Potta: Vaiheet Chapters, 2022
  • Mark & Potta: Juuret, Roots, 2020
  • Mark & Potta: sarjasta Herbarium, 2020-21

Mark & Potta

Herbarium – coronatidens flora

Huuto II 31.8.-24.9.2023

Mark & Potta
Herbarium – coronatidens flora
31.8.-24.9.2023

Herbarium – coronatidens flora är en verkserie som jag förverkligade 2020–2021. Den består av sydda reliefer och collage. I Galleria Huuto visas verken i kombination med självhäftande material. Med hjälp av målade klisterremsor växer verken utanför sina gränser och presenterar samtidigt en idé som går ut på att förena självständiga verk med väggmålningar.

Var och en av oss har egna upplevelser och minnen av coronatiden. Via intensivt arbete tog min rädsla, och samtidigt mitt hopp om bättre tider, den form som nu för första gången visas i Galleria Huuto.

I min konst strävar jag efter ett spontant uttryck som oundvikligen och av sig själv förenas med överlappande idéer och teman. Hängningen på Herbarium-utställningen utgör ett slags mind map som placerats på en tidslinje, där verken växer i lodrät riktning och sträcker sig från golv till tak.

Mitt arbete präglas av återanvändning, vilket förutom användning av gamla material också innebär att jag omarbetar egna verk. Verken skapar mångskiktade historier och fungerar som ett slags dagböcker. Det finns en praktisk orsak till att jag arbetar på det här sättet: jag strävar efter att lämna efter mig så lite konst som möjligt till besvär för mina barn.

Det självhäftande materialet som används i Herbarium är överskottsmaterial från industrin. Med hjälp av det självhäftande materialet blir helheten en installation där mina verk fungerar som byggstenar. Jag anser att konstnärer inte ständigt behöver producera nya verk till sina utställningar. Fräscha historier kan byggas om och om igen.

 

Mark & Potta är mitt tudelade alter ego som uppstått på grund av min oförmåga att bestämma vilken riktning min konst ska ta: jag arbetar gärna med både dystra och färggranna paletter och innehåll. Betraktaren får själv bestämma om det är den positiva Potta eller tungsinta Mark som haft övertaget då Herbarium-serien kommit till.

Förutom verk från coronatiden visas också verk från serien ”Saknar Mamma”. Utställningen är tillägnad min mor.

Tack till Taike för coronastödet.