• Maaria Jokimies: Sokeripala puoliks, 2019, akryyli, öljy ja öljypastelli kankaalle, 140 x 180 cm
  • Maaria Jokimies: Taikurin hatusta, 2018, akryyli, öljy ja öljypastelli kankaalle, 150 x 115 cm

Maaria Jokimies

MEMORIES IN PROGRESS

Huuto II 24.5.-16.6.2019

Maaria Jokimies
MEMORIES IN PROGRESS
24.5.-16.6.2019

Festens, samhörighetens och lekens stunder är motiven i mina målningar. Dessa ögonblick utstrålar en sorglöshet som verkar vara särskilt betydelsefull. När jag skapar bilder koncentrerar jag mig i synnerhet på måleriets grundläggande frågor som till exempel komposition, färgkombinationer samt känslan av rum och material. Jag använder överdrivet granna färger och placerar realistiskt målade partier bredvid platta ytor, vilket gör mitt måleri till en lek med det föreställande.

Jag avbildar mina egna minnen och människor i min närmaste krets. Målningarna grundar sig på fotografier. Jag upplever att etiska frågor, privilegium och existentiell kamp sammanlänkas i vardagen. Strävan efter lycka är också en betydelsefull faktor i sammanhanget. I likhet med kamerans lins betraktar vi alltid situationen från ett visst perspektiv, från den egna kroppen.

Uppfattningarna som blir till editeras för att bli hela minnen. Fotografiet fångar ett ögonblick och kan påverka våra minnesbilder. I målningen finns inte samma cementerande berättande som i fotografiet, vilket innebär att minnenas motstridigheter och förvrängningar får mera utrymme. Dessa försöker jag med hjälp av perspektiv förmedla i mina verk.

Jag har försökt hitta nya sätt att använda målfärg då jag arbetat med mina senaste verk. Jag har lagt till och tagit bort, och ibland har jag avstått från och förstört det som finns genom att måla nya lager ovanpå. Jag försöker skapa helheter där noggrant placerade detaljer förenas med målfärgens slumpartade karaktär. Mina målningar eftersträvar en balans mellan det föreställande och gesten, sorglösheten och ångesten, det neurotiska och det avslappnade – en balans som kan kännas onåbar.

Maaria Jokimies (f. 1992) blev bildkonstnär från Lahtis konstinstitut år 2016, och slutför nu sina magisterstudier på Bildkonstakademin i Helsingfors.

Utställnings har fått stöd av Konstuniversitetets Bildkonstakademin.

maaria.jokimies(at)gmail.com