• Miia Kettunen: Love letter to a tree
  • Miia Kettunen: nimeton, videoperformanssi
  • Miia Kettunen: nimeton
  • Miia Kettunen: Sharing skins

Miia Kettunen

Koherenssin pisteet

Huuto II 3.8.-27.8.2023

Miia Kettunen
Koherenssin pisteet
3.–27.8.2023

Koherenssin pisteet ovat rinnakkaisuuteen ja yhteyteen ohjaavia kohtautumisia luonnonympäristön kanssa. Yhteyden tutkielmina teokset perustuvat kunnioitukselle omaehtoisen luonnon tasavertaisuudesta. Teokset ovat toteutuneet luonnonorganismien erityispiirteistä tekemieni havaintojen pohjalta kommunikaation avauksiksi ja kurkistukseksi pinnan alla olevaan mahdolliseen maailmaan. Olen halunnut luoda yhteensoivaa samataajuisuutta – koherenssia, jonka vahvistuessa kokemus erillisyydestä ohenee.

A love letter to a tree on tallentuma omajälkisestä muutoksesta ja teos affektiivisesta yhteydenilostani puita kohtaan. Se hyödyntää maanalaista puun ja sienirihmaston välistä verkostoa kommunikaatiokanavanaan. Viestinvälittäjäni on lahoavissa koivuissa elävä koivuvinokas (Pleurotus Pulmonarius), jonka olen kasvattanut vanhaan sekametsään installoituihin teoksiin. Teokset muuntuvat luonnon rytmien ja ekosysteemin lainalaisuuksien ohjaamina sekä viestiään rihmastojen ja puiden verkostossa välittäen.

Videoteos Sharing skins on syntynyt ymmärtämisen halusta kuinka löytää ja kohdata puiden todellisuus? Ihmiskeho nähdään tietoisuuden kantajana, mutta kuinka on puun laita, onko sillä tietoisuus ja missä se sijaitsee? Teos viittaa nimensä mukaisesti ihon jakamiseen toisen kanssa herättäen ajatuksen puun näkemisestä puukehollisena olentona, joka kommunikoi omalla tavallaan lähellä olevan ihmiskehon kanssa. Videoteoksessa erilajisten puiden 3D skannausten animaatiot ovat puun “sisään” vieviä portteja, jotka kuljettavat ihoja toisiaan vasten ja erilleen. Teos kysyy rinnastuuko kohtaaminen meditatiivisen rinnakkaisuuden tilaan, jonka kokeminen on metsän polkuja aistit auki astelevalle lopulta hyvin yksinkertaista?

Teoskokonaisuuteen kuuluu myös puupuku (nimetön) ja siihen liittyvä videoperformanssi (nimetön).

Koherenssin pisteet syntyi interaktiiviseen taiteeseen erikoistuneen brittiläisen Invisible Flock -studion tukemana Cost of Innovation -residenssijaksolla. Valo- ja videokuvapohjaisissa teoksissa on tallennettuna liikkumisti-esiintyjä Anne Niskasen liikeperformanssi puiden kanssa.

Miia Kettunen on monitaiteisesti työskentelevä kuvataiteilija, jonka viimeisimmät teokset koostuvat ympäristö- ja biotaiteen, vaihtoehtoisen valokuvauksen menetelmien ja mediataiteen elementeistä. Hän on valmistunut taiteen maisteriksi Lapin Yliopistosta.

Taiteen edistämiskeskus on tukenut työskentelyäni teosten parissa.

Yhteystiedot
miuskykettu(a)gmail.com
+ 358 40 736 8504
https://www.miiakettunen.com/
Instagram (a)miia_kettunen