• Miia Kettunen: Love letter to a tree
  • Miia Kettunen: nimeton, videoperformanssi
  • Miia Kettunen: nimeton
  • Miia Kettunen: Sharing skins

Miia Kettunen

Koherenspunkter

Huuto II 3.8.-27.8.2023

Miia Kettunen
Koherenspunkter
3.-27.8.2023

Koherenspunkter handlar om möten med miljön som leder till kontakt och parallell existens. Verken är studier i kontakt, och grundar sig på respekt för den oberoende naturens jämlikhet. De har sitt ursprung i mina iakttagelser av organismers särdrag, och man kan säga att de initierar kommunikation och ger inblick i de tänkbara världar som finns under ytan. Min avsikt har varit att låta frekvenserna samklinga – att skapa en koherens som när den blir starkare minskar upplevelsen av åtskildhet.

A love letter to a tree är ett dokument om en förändring som bär spår av mig själv och ett verk om min tillgivna glädje över min kontakt med träd. Verket utnyttjar trädets och svampmyceliets nätverk som en kommunikationskanal. Min budbärare är den bleka ostronmusslingen (Pleurotus Pulmonarius) som lever i murkna björkstammar. Svampen har jag odlat i verk som jag installerat i gammal blandskog. Verken förändras av naturens rytm och ekosystemets lagbundenheter samt skickar sina meddelanden via mycelier och trädens nätverk.

Videoverket Sharing skins har sitt ursprung i min vilja att förstå hur jag kan upptäcka och möta trädens verklighet. Människokroppen anses bära på medvetenhet, men hur är det med trädet? Har trädet ett medvetande och var finns det i så fall? Verkets titel hänvisar till ett tillstånd då huden delas med någon annan, vilket för tankarna till trädet som en kroppslig varelse med en unik förmåga att kommunicera med människokroppar i dess närhet. Videoverket innehåller animationer som grundar sig på 3D-skanning av olika trädarter. Animationerna är ett slags portar som leder ”in” i trädet samt skapar kontakt mellan och separerar hudytor. Verket ställer frågan om mötet är som en rumslig och meditativ samexistens, och om det egentligen är väldigt enkelt att uppleva detta tillstånd för den som med öppna sinnen går längs med skogsstigarna.

I verkhelheten ingår också en träddräkt (utan titel) och en tillhörande videoperformance (utan titel).

Koherenspunkter
har skapats med stöd av den brittiska studion Invisible Flock, som är specialiserad på interaktiv konst, inom ramen för residensprogrammet Cost of Innovation. I de ljus- och videobaserade verken figurerar rörelsekonstnären Anne Niskanen som utför en rörelseperformance bland träden.

Miia Kettunen är en mångsidig bildkonstnär som på sistone arbetat med miljö- och biokonst, alternativa fotografiska metoder samt mediakonst. Hon har avlagt konstmagisterexamen vid Lapplands universitet.

Centret för konstfrämjande har stött mitt arbete med verken.

miuskykettu(a)gmail.com
+ 358 40 736 8504
https://www.miiakettunen.com/
Instagram (a)miia_kettunen