• Miina Aho, Swell
  • Miina Aho, Swell, Galleria Huuto
  • Miina Aho, Swell, Galleria Huuto
  • Miina Aho, Swell, Galleria Huuto
  • Miina Aho, Swell, Galleria Huuto

Miina Aho

Swell

Huuto II 11.11.-4.12.2022

Miina Aho
Swell
11.11.–4.12.2022

Linjen böljar i rummet. Den flödar och skälver, växer och sväller. Handen famlar efter vågornas rytm, försöker åstadkomma något liknande. Pennans svajiga spår blir större och lägger sig till rätta som enorma svallande massor av linjer på de tryckta ytorna. De blir avgränsade urval av rörelse som i fantasin rymmer utanför kanterna och fyller hela rummet.

I utställningens verk skapas linjerna med två metoder. Det som tecknats för hand förvandlas när det trycks som serigrafi. Tryckmetoden fungerar som ett sätt att bearbeta och forma den ursprungliga bildens karaktär: tryckprocessen förändrar linjens proportioner samt dess materiella innehåll och omgivning. Spåret som skapas i gränszonen mellan de två metoderna är samtidigt bekant och främmande. Leken med storlek har varit utgångspunkten för utställningens verk. Ett nytt tillvägagångssätt att arbeta med linjer har uppstått. Teckningen, som inte är större än en tändsticksask, expanderar oerhört mycket och blir en yta som täcker en hel vägg. Förstoringen ger en möjlighet att komma närmare linjens kärna och innehåll. Samtidigt blir det uppenbart att den förvandlats till något annat.

Verkhelheten i Galleria Huuto är en utvidgad upprepning av utställningen i Galleria Uusi Kipinä i Lahtis 28.9. – 16.10.2022.

Miina Aho (f. 1990) är en bildkonstnär som bor i Helsingfors. Hennes konstnärliga arbete grundar sig på reflektioner kring redskapets, tidens och materialets betydelser. Det centrala i verken är det uttryck som uppstår på gränsen mellan teckning och serigrafi, vilket blir en utgångspunkt för att undersöka upprepning och färg. Aho avlade bildkonstmagisterexamen vid Bildkonstakademin på våren 2022. Hon är aktiv i föreningen Kalasataman seripaja och medlem i Finlands Konstgrafiker. Ahos verk har visats på många sam- och grupputställningar i Finland och utomlands. Utställningen Swell i Galleria Huuto är Ahos fjärde separatutställning.

Tack
Utställningen har fått stöd av Suomen Kulttuurirahasto och Centret för konstfrämjande.

www.miinaaho.com
miinariikka.aho(a)gmail.com