• Milla Kuisma: Lähellä, 2020, öljy ja akryyli kankaalle, 90 x 90 cm
  • Milla Kuisma: Hiljainen yöelämä, 2021, öljy ja akryyli kankaalle, 100 x 100 cm
  • Milla Kuisma: Kiipeilijat 1, 2020, öljy ja akryyli kankaalle, 40  x 40 cm
  • Milla Kuisma: Muuttuva asetelma, 2021, öljy ja akryyli kankaalle, 160 x 140 cm
  • Milla Kuisma: Rönsyilevä ajatus, 2020, öljy ja akryyli kankaalle, 160 x 140 cm

Milla Kuisma

Ett föränderligt arrangemang

Huuto I 23.7.-15.8.2021

Milla Kuisma
Ett föränderligt arrangemang
23.7.-15.8.2021

Konstnären är närvarande 31.7 och 1.8 kl. 12-17.

I utställningens verk har jag placerat minnen, upplevelser av platser, fantasivyer och iakttagelser om livet. Utan förhandsplanering har jag arrangerat virrvarret av penseldrag och lekt med gester som förenar djup och yta samt tygellöshet och kontroll.

I mina målningar finns en växelverkan mellan livlösa och levande objekt. Mångahanda sätt att vara och olika tidslager flätas samman. Jag målar med ett slags collageteknik, vilket innebär att jag förenar olika delar som tillsammans skapar en helhet.

Målningarnas trasiga remsor kan också betraktas som spår av förstörelse eller naturligt sönderfall. Verken bär spår av tidens gång och förändring. Medan jag arrangerat målningens element har jag tänkt på vad det innebär att bearbeta, hur någonting utformas och försökt hitta en balans mellan kontroll och tygellöshet. Livet rättar sig inte efter vår vilja; det spirar, slingrar sig, vissnar och ger plats för någonting nytt.

Milla Kuisma (f. 1980) är en bildkonstnär som bor och arbetar i Helsingfors. Hon utexaminerades som bildkonstnär från Södra Karelens yrkeshögskola år 2005, och avlade konstmagisterexamen vid Aalto-universitetet år 2019. Hennes konst har visats på många separat- och grupputställningar runtom i Finland. Hennes verk finns bland annat i Statens konstverkskommissions samling och i Svenska statens konstråds samling.

Konstnärens arbete stöds av Centret för konstfrämjande.

Kontaktuppgifter:
millaku(a)hotmail.com
www.millakuisma.com