• Natalia Kopkina
  • Natalia Kopkina
  • Natalia Kopkina
  • Natalia Kopkina

Natalia Kopkina

Motherland

Uudenmaankatu 9.9.-27.9.2015

Natalia Kopkina
MOTHERLAND
Galleria Huuto Nylandsgatan
9.-27.9.2015

”Ingen minns de släkten som gått,
och framtida släkten skall glömmas av dem som följer efter.”
(Predikaren 1:11)

Som barn bodde jag med min syster, mina föräldrar och morföräldrar i en liten tvåa i Leningrad. Med ingermanländernas återflytt från 1991 flyttade vi med våra föräldrar till Åbo. Kvar i Ryssland blev våra morföräldrar och våra andra släktingar. När vårt barndomshem såldes år 2006, och när det blivit tomt, började jag fotografera för att minnas.

Följande år beslöt jag mig för att fortsätta fotograferandet i mitt fosterland och jag reste under åren 2006-2015 på flera fotosessioner till Ryssland och Estland. Jag besökte kända platser från min barndom men besökte också mina föräldrars och mor- och farföräldrars hembyar. Jag ville bevara ens någonting av platserna i det förflutna som kunde påminna mig om vem jag är.

Den ryska kulturen, traditionerna och språket har djupt påverkat innersta väsen och min visuella värld. Jag är intresserad av den ryska själen – en känsla eller identitet, något jag har, fastän jag för länge sedan flyttat bort från Ryssland.

“Our souls as well as our bodies are composed of individual elements which were all already present in the ranks of our ancestors. The ‘newness’ in the individual psyche is an endlessly varied recombination of age-old components.” (Carl Jung)

Natalia Kopkina (f. 1984) blir på hösten utexaminerad konstmagister från Magisterprogrammet i fotografikonst vid Aalto-universitetet. Motherland är Kopkinas andra separatutställning. Utställningen har fått understöd av Finska kulturfonden och Patricia Seppäläs stiftelse.

Ytterligare information:
040 760 1545
nkopkina(a)gmail.com
www.nataliakopkina.com