• Pekka Syrjälä: Vitut (kullattu lasikuitu, 20 x 50 x 5 cm, 2014)
  • Pekka Syrjälä: Minua (meikattu lasikuitu, 25 x 70 x 7 cm, 2012)
  • Päivi Allonen: Hän
  • Päivi Allonen: Me
  • Päivi Allonen: Kiltit lapset
  • Silja Puranen: Leikkaus (2014, sekatekniikka)
  • Silja Puranen: Pigwalk (2014, videoteos)
  • Silja Puranen: Pigwalk (2014, videoteos)
  • STS 150v

Päivi Allonen, Pekka Syrjälä, Silja Puranen

NÅGOT ATT KOMMA MED

Jätkä 1 25.10-9.11.2014

Päivi Allonen, Silja Puranen och Pekka Syrjälä
NÅGOT ATT KOMMA MED
Galleria Huuto Jätkäsaari 1
25.10 – 9.11.2014

Öppet Tis-Sön 12-17
Huuto gallerier är öppna också på Alla helgons dag 1.11.2014 kl. 12-17.
Öppet på Galleri Onsdag 5.11.2014 kl. 12-21

Bildens förhållande till språket – ordet – texten – berättelsen är ett gemensamt tema för grupputställningen Något att komma med av Päivi Allonen, Silja Puranen och Pekka Syrjälä. År 2014 turnerar utställningen Något att komma med start från Galleria Napa i Rovaniemi till Brinkkala Galleri i Åbo och på hösten till Poriginal galleria i Björneborg och sedan till Galleria Huutos utställningsutrymmen på Busholmen. I februari 2015 visas Något att komma med på konstcentret Taidekeskus Mältiranta i Tammerfors. Till varje utställningslokal byggs en ny utställningshelhet.

Bildkonstnär Päivi Allonen undersöker i sina verk vardagsfenomen. Hon behandlar individens behov av makt och hur den kommer till uttryck. Makt har en tendens att öka, minska och ändra form och väsen beroende på omständigheterna. Gruppdynamik, växelverkan och individens lust att tillhöra någon grupp är centralt i hennes arbeten. Allonens målningar och tredimensionella verk har ett starkt och sammanhållande visuellt språk trots olika tekniker.

Silja Puranen är en berättare som kritiskt granskar samhället. Karaktärerna och situationerna i Puranens verk antyder om maktrelationer mellan människa och miljö. I hennes nyaste verk ligger blickpunkten vid bland annat överanvändningen av naturresurser, sopbergen, samt etiska och ekologiska frågor som rör matproduktionen. Djuren står som huvudmotiv, i synnerhet grisen, som har i uppgift att representera det mänskliga i civilisationen. Fastän Puranens tema i den här utställningen visar sig vara ännu mer nattsvart dystopisk vad beträffar jordklotets hållbarhet, finns det en speciell snedvriden humor hos konstnären. Puranen predikar inte utan hon berättar och ger plats åt åskådaren att fortsätta utveckla berättelsen.

Skulptören Pekka Syrjäläs verk är ordskulpturer. Verken illustrerar ofta något skrivet ord eller tal, akten att säga något. I verken samverkar det verbala språkets abstrakta betydelser med de visuella, fysiska materialen och formspråket och definierar varandra. ”Genom att jag använder det skrivna ordet och talet som utgångspunkt för mina verk vill jag ifrågasätta deras roll som passiva objekt. Kanske verken ändå är självständiga subjekt med egen vilja som direkt säger vad de vill utan att fråga lov. Kanske de flirtar med oss och föreslår oanständigheter.

STS 150v

Utställningarna har fått understöd av Koneen Säätiö.

Päivi Allonen p. 040-8322384, paivi.allonen(a)gmail.com
Silja Puranen p. 050-3064561, silja(a)siljapuranen.com
Pekka Syrjälä p. 050-5016225, pekkasyrjala(a)dnainternet.net