• Riikka Latva-Somppi & Kristoffer: Läsnäolon Laboratorio
  • Riikka Latva-Somppi & Kristoffer: Ratsastussimulaattori
  • Riikka Latva-Somppi & Kristoffer: Ratsastussimulaattori

Kristoffer, Riikka Latva-Somppi

Närvarons laboratorium

Jätkä 1 3.12.-18.12.2016

Riikka Latva-Somppi & Kristoffer
Närvarons laboratorium
Galleria Huuto Busholmen – Busen 1
3.12.-18.12.2016

Kom och skåla för finnhästen på självständighetsdagen 6.12, skål! Konstnären Riikka Latva-Somppi håller då utställningarna på Busholmen öppna.

Med de medel konsten erbjuder undersöker Latva-Somppi hästen samt den sociala relationen och växelverkan som uppstår mellan människa och häst. Kristoffer, en 16-årig finsk häst, är hennes samarbetspartner i projektet.

Då hon arbetar behandlar hon slumpen, att hänge sig och släppa kontrollen, att låta sig hänföras av stundens upplevelser. I det ingår också ofrånkomligt den makt och det ansvar människan har i förhållande till ett djur.

I ett års tid har jag bearbetat mina upplevelser av närvaro tillsammans med Kristoffer. Jag har tagit mig an en övermäktig uppgift. Det är omöjligt att överföra upplevelsen av närvaro, ge den ett konkret uttryck att framföras någonstans. Allt har varit så mycket lättare för Kristoffer. För en häst räcker det med just denna stund. Hästen förnimmer människans väsen och sinnesstämning: nervositeten, stressen och jäktet, rädslan, glädjen, lugnet. I undersökningar har det konstaterats att en häst till och med reagerar på ryttarens puls med sin egen.

De utställda konstverken behandlar upplevelsen av hästen och känslan av delad närvaro. I de visuella impulsernas värld lyfts synsinnet upp som det främsta. Synförnimmelsen är dock inte det dominerande då vi erfar närvaro. De utställda konstverken kan upplevas genom våra sinnen – hörseln, luktsinnet, känselsinnet, balanssinnet – så att vi känner närvaron i vår egen kropp. Föreställ dig en häst.

Riikka Latva-Somppi (MA) är en skulptör som rör sig i gränssnittet mellan nutidskonst och design. Hennes offentliga konstverk Näktergalen fick Stiftelsen för miljökonstens diplom för Årets miljökonstverk 2009. I höstas lanserades Latva-Somppis offentliga konstverk I Dickursby, Vanda. Vid sidan om sitt konstnärliga arbete undervisar hon vid Aalto universitetet, samt handhar olika specialistuppdrag inom design- och konstfältet.

Utställningen stöds av Finska Kulturfonden och Centret för konstfrämjande.

Riikka Latva-Somppi
tlf. 041 5199181
riikka(at)latvasomppi.com
www.latvasomppi.com