• Nuutti Koskinen
  • Nuutti Koskinen, Jänis on susi puutarhassa
  • Nuutti Koskinen, Jänis on susi puutarhassa
  • Nuutti Koskinen, Jänis on susi puutarhassa
  • Nuutti Koskinen, Reforms In The Garden, 3ch, still 2
  • Nuutti Koskinen, Reforms In The Garden, 3ch, still 3
  • Nuutti Koskinen, Reforms In The Garden, 3ch, still 4
  • Nuutti Koskinen, Reforms In The Garden, 3ch, still 6
  • Nuutti Koskinen, Reforms In The Garden, 3ch, still 7

Nuutti Koskinen

Rakenteellisia uudistuksia puutarhassa

Huuto IV 11.11.-4.12.2022

Nuutti Koskinen
Rakenteellisia uudistuksia puutarhassa
11.10.-4.12.2022

Rakenteellisia uudistuksia puutarhassa on kolmikanavainen videoinstallaatio, joka käsittelee maiseman kerroksellisuutta sekä ympäristön ja historian ilmenemistä. Teoksessa luonnon kiertokulku peilautuu eletyn ympäristön materiaaliseen, aattelliseen ja tuotannolliseen kiertokulkuun kipukohtineen, rakennemuutoksineen ja toiseuden historioineen.

Missä määrin yhteiskunnallisten ja kulttuuristen muutosten mekaniikka muistuttaa tieteellisten paradigmojen muutosta? Pyrimme ymmärtämään asiat tuttuina, kunnes emme enää ymmärrä niitä lainkaan ja ymmärryksemme on muodostettava uudet viitekehykset. Miten kulttuurisesti käsittämätön muuttuu itsestäänselvyydeksi tai toisinpäin? Miten arkaaisen yhteisörakenteen todelliset – tai kuvitellut – jäänteet vaikuttavat suhteissamme toisiimme ja ympäristöömme?

Nuutti Koskinen on helsinkiläinen mediataiteilija joka työskentelee videon, valokuvan ja animaation keinoin ja näitä yhdistellen. Hänen työssään toistuvia teemoja ovat kielen käyttö, metaforat ja visuaalisen representaation semantiikka, jota sovelletaan usein ekologisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin.