• Nuutti Koskinen
  • Nuutti Koskinen, Haren är en varg i trädgården
  • Nuutti Koskinen, Haren är en varg i trädgården
  • Nuutti Koskinen, Haren är en varg i trädgården
  • Nuutti Koskinen, Reforms In The Garden, 3ch, still 2
  • Nuutti Koskinen, Reforms In The Garden, 3ch, still 3
  • Nuutti Koskinen, Reforms In The Garden, 3ch, still 4
  • Nuutti Koskinen, Reforms In The Garden, 3ch, still 6
  • Nuutti Koskinen, Reforms In The Garden, 3ch, still 7

Nuutti Koskinen

Reformer i trädgården

Huuto IV 11.11.-4.12.2022

Nuutti Koskinen
Reformer i trädgården
11.10.-4.12.2022

Reformer i trädgården är en trekanalig videoinstallation som behandlar landskapets skikt samt miljöns och historiens fenomenologi. I verket förvandlas naturens kretslopp till ett materiellt, ideologiskt och industriellt kretslopp i en livsmiljö där smärtpunkter, omstruktureringar och utanförskapets historia ingår.

I vilken grad påminner de samhälleliga och kulturella förändringarnas mekanik om de vetenskapliga paradigmskiftena? Vi försöker förstå saker som om de vore bekanta, ända tills vi inte längre förstår dem över huvud taget och förståelsen måste få en helt ny referensram. Hur blir det kulturellt obegripliga en självklarhet och vice versa? Hur påverkar de verkliga – och i synnerhet imaginära – kvarlevorna av den arkaiska samhällsstrukturen hur vi förhåller oss till varandra och vår omgivning?

Nuutti Koskinen är en mediakonstnär från Helsingfors. Han arbetar med och kombinerar video, fotografi och animation. Återkommande teman i verken är språkbruk, metaforer och det visuella representerandets semantik, som ofta tillämpas på ekologiska och samhälleliga frågor.