• Olga Palomäki - Interference
  • Olga Palomäki - Interference
  • Olga Palomäki - Interference

Olga Palomäki – Interference

Pikkujätkä 29.5.-15.6.2014


Olga Palomäki: Interference
Galleria Huuto Jätkäsaari / Pikkujätkä
29.5.-15.6.2014

Ääniympäristömme on ihmiskunnan teknologisen kehityksen myötä muuttunut radikaalisti. Melusaaste – liikenteen melusta ja sähköisistä ja koneellisista äänistä koostuva taustahäly – on teknologisoituneen maailman kollektiivinen ongelma. Sen aiheuttamia ympäristöhaittoja on tutkittu vasta 1960-luvulta alkaen, eikä melusaasteelle altistumisen pitkäaikaisvaikutuksia vielä tunneta. Melu rikkoo ekosysteemien tasapainoa monin tavoin. Se muuttaa eläinten lajityypillistä käytöstä, ja saattaa aiheuttaa jopa lajien kuolemista sukupuuttoon. Jatkuva altistuminen melulle aiheuttaa ihmiselle monia psyykkisiä ja fyysisiä, jopa kuolemaan johtavia sairauksia. Silti melu koetaan edelleen eräänlaiseksi tehokkuuden indikaattoriksi, ja siihen suhtaudutaan toissijaisena ympäristöongelmana.

Melun kuunteleminen on painostavaa, ja sitä on lähes mahdoton paeta. Sitä vastaan on mahdotonta taistella tuottamatta lisää melua. Päätin lähestyä sitä minulle uudesta näkökulmasta. Pyrin suhtautumaan siihen eräänlaisena haasteellisena, hallitsemattomana sävellyksenä, jossa on musiikille ominainen rakenne. Taltioimalla kaupunkimelua pystyin purkamaan sen osiin, tarkastelemaan ja muokkaamaan sen rakenteita. Kenttä-äänitystaltioinnit muuttuivat prosessin myötä rinnakkaisen todellisuuden äänimaisemiksi.

Näyttely Interference koostuu videoteoksesta Parallel Landscape ja ääniteoksista.

Manipulated (Sounds For Headphones) on kokoelma kenttä-äänitystaltiointeihin pohjautuvia äänimaisemia. Käytän teoksissa pääosin urbaanin ympäristön taustahälyä. Teosten äänimaailma liikkuu tutun ja tunnistamattoman rajalla. Instrumentteina toimivat erilaiset akustiset ympäristöt.

Parallel City- projektissa kartoitan Helsingin haasteellisimpia ääniympäristöjä – paikkoja, joissa äärimmäisyydet kohtaavat, ja alueita, joilla vallitsee jatkuvasti korkea, kakofoninen melu. Taltioin alueiden ääniä työstäen niistä ääniteoksia. Rakennan jokaiselle akustiselle ympäristölle rinnakkaisen version koostaen sen alueelle ominaisista ja rajatulla alueella taltioiduista äänistä.

Videoteoksessa Parallel Landscape (2013) tämän todellisuuden ja eräänlaisen rinnakkaistodellisuuden, ääniteosten luoman fiktiivisen maailman, rajat sekoittuvat. Esittävä videokuva lomittuu huomaamattomasti osaksi abstraktia kuvamaailmaa. Osa materiaalista on kuvattu äänten taltioimispaikoilla. Videon äänet perustuvat kenttä-äänityksiin.

Lisätietoja:

www.olgapalomaki.net
olga.palomaki(at)gmail.com
+358443311746