• Patrik Rastenberger: Murheen kääntöpiiri
  • Patrik Rastenberger: Murheen kääntöpiiri
  • Patrik Rastenberger: Murheen kääntöpiiri
  • Patrik Rastenberger: Murheen kääntöpiiri

Patrik Rastenberger

Murheen kääntöpiiri

Huuto II 29.2.-24.3.2024

Patrik Rastenberger
Murheen kääntöpiiri
29.2.-24.3.2024

` —”eräs pieni planeetan provinssi, Eurooppa, saa vähitellen kapteenin aseman suhteessa muuhun maailmaan. Samaan aikaan, erityisesti 1700-luvulla kehittyy useita totuusdiskursseja, jotka koskevat luontoa, elävien olentojen erityisyyttä ja muotoja, ihmisolentojen ominaisuuksia ja piirteitä, sekä kokonaisia väestöjä, jotka määritellään vertikaalisesti luokiteltujen lajien, sukujen tai rotujen termein.” -Achille Mbembe, 2013

Patrik Rastenbergerin teossarja Murheen kääntöpiiri sai alkunsa, kun Rastenberger löysi sukunsa kirjahyllystä Kaarlo Hildénin kirjoittaman kirjan ”Maapallon esihistorialliset ja nykyiset ihmisrodut”. Kirja on niin kutsuttu rotuopillinen tietokirja 1930-luvulta. Se oli oman aikansa tieteellistä valtavirtaa, kirjan julkaisun aikaan kirjoittaja toimi maantieteen professorina.

Eurooppalaisiin valtioihin iskostunut rakenteellinen rasismi on vuosisatoja jatkuneen kolonialistisen politiikan ja koulutuksen seurausta. Rakenteellinen rasismi tarkoittaa rasismia yhteiskunnallisena ongelmana, joka näkyy esimerkiksi syrjintänä koulutuksessa, työelämässä tai asuntomarkkinoilla. Se estää ihonvärin – tai jonkun muun valtaväestöstä poikkeavan ominaisuuden – takia tietyiltä ihmisryhmiltä yhtäläisten mahdollisuuksien toteutumisen. Rakenteellinen rasismi piiloutuu näennäisen neutraaleihin toimintatapoihin, joiden tarkoituksena on ylläpitää vallitsevia valtarakenteita. Nämä asenteemme ja epäluulomme ovat pitkään jatkuneen asennemuokkauksen tulos.

Murheen kääntöpiiri havainnollistaa miten rakenteellinen rasismi on rakentunut osana eurooppalaisen kulttuurin historiaa ja koulutusta myös Suomessa. Teossarjassaan Rastenberger yhdistää omia valokuviaan, sukunsa arkistoja ja Hildenin kirjan vanhoja etnografisia valokuvia.
Se näyttää, miten antropologiaa ja etnografista valokuvaa on 1900-luvulla käytetty luomaan syrjivää maailmanjärjestystä politiikan ja hallinnon välineenä.

Sarjan nimi Murheen kääntöpiiri viittaa Claude Levi-Straussin kirjaan Tristes Tropiques, joka ilmestyi 1950-luvulla. Kirjan edustaman strukturalistisen näkemyksen mukaan havaintomme maailmasta tuottaa meille kuvan todellisuudesta, mutta vasta omaksumamme kulttuuri ohjaa meitä tulkitsemaan sitä. Nykyisen visuaalisen kulttuurintutkimuksen mukaan luomme ja muokkaamme aktiivisesti ympäröivää kulttuuria. Kuvalliset ja kielelliset representaatiot muokkaavat maailmaa ja käsitystämme siitä jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään.

Tutkimalla miten käsitys todellisuudesta on luotu, voidaan toivottavasti myös muuttaa maailmankuvaa. Murheen kääntöpiirin tarkoituksena on tunnistaa asenteita ja kääntää katse siihen, miten käsitys todellisuudesta on rakennettu.

Kiitos
Olga ja Vilho Linnamon säätiö, Taiteen edistämiskesku (Taike), Oskar Öflundin säätiö

Yhteystiedot
www.rastenberger.fi
patrik(a)rastenberger.fi