• Klementsen & Tårnesvik
  • Klementsen & Tårnesvik
  • Klementsen & Tårnesvik

FRED IVAR KLEMENTSEN, KIRSTIN TÅRNESVIK

PHOTOGRAPHY & PHOTOGRAPHY

Viiskulma 6.2-17.2.2008

Den 6.2 på samernas nationaldag öppnas en utställning av de samiska konstnärerna Fred Ivar Klemetsen och Kristin Tårnesvik i Galleria Huuto Femkanten.

Fred Ivar Klemetsen (Bergen,Norge) har i sina projekt strävat till att dokumentera ursprungsfolk på alla kontinenter och han har velat fånga likheter och olikheter mellan dessa. I utställningen visas verket AINU, som visar ainufolket från Japan, vilka Klemetsen fotograferat i tre olika omgångar under år 2006. I sina bilder strävar han till en så autentisk och respektfull dokumentation som möjligt och till att i ett vidare perspektiv behandla minoriteters ställning och livssituation.

Fred Ivar Klemetsen är en prisbelönt fotograf vid den norska tidningen Bergens Tidende och har belönats flera gånger med “Årets Fotografi”-pris. Han har haft flera privatutställningar i USA och i Norge och hans verk finns i museisamlingar runtom i världen.

Kristin Tårnesvik (Bergen Norge) använder sig av fotografi, video samt text i sina verk.

“Nationalitet och kulturell identitet är inte längre något beständigt utan förändras och är i ständig rörelse. Detta konstruerar, uppehåller och förändrar vår identitet samt visar vem vi är och vart vi hör. Genom mina projekt vill jag ge en ny synvinkel, som ifrågasätter begrepp angående nationell tillhörighet och kulturell identitet. Jag vill genom mina verk skapa nya synvinklar på och en ny förståelse för dessa begrepp.”

Tårnesvik förevisar i Galleria Huuto ett verk vid namn Suomi talking, som är inspirerat av myter, klichéer, stereotypier samt förutfattade meningar, samt av hur dessa påverkar framställandet och betraktandet av folk och kulturer. Kristin Tårnesviks konst är tillika tydlig och motstridig, exakt och obestämd, lekfull och allvarlig, och på ett fräckt sätt lånar hon bilder från kända historiska händelser, populärkultur eller vardagligt liv och skapar nya visuella betydelser genom dem.

Hon undersöker och ifrågasätter gärna nordiska trakter ur en synvinkel av etnisk, geografisk och nationell tillhörighet. Vad byggs en nationell identitet av? >>>> Bilderna berättar en mycket intensiv historia om hur olika konstruktioner möter kulturen samt människan i ett landskap.

Utställningen är Huuto produktion och har tillkommit i samarbete med SDG i Karasjok, Norge (Samisk kunstnersenter) och i utbyte kommer 11 konstnärer från Galleria Huuto att ställa ut med utsällningen HUUTOurism vid SDG under februari och september 2008.