• Kasper Muttonen
  • Kasper Muttonen
  • Kasper Muttonen
  • Kasper Muttonen

Kasper Muttonen

RAKENNETTU MAISEMA

Viiskulma 14.5.-25.5.2008

Rakentaminen, tila, arkkitehtuuri ja rakennettu ympäristö ovat aina kiehtoneet minua. Näyttelyni Rakennettu maisema koostuu sarjasta rakennusmalleja jotka toimivat mielikuvina rakentamisen unelmasta ja ovat myös eräänlaisia arkkitehtonisia ehdotelmia tai ideoita. Koen että arkkitehtuuri rakennettu ympäristö sekä vaikuttavat ja muokkaavat ihmistä että toimivat itseilmaisuna heijastaen kulttuurin luonnetta ja ihmisten tarpeita.

Rakentamani mallit koostuvat väritetyistä maalausmaisista tiloista ja toisaalta betonista valetuista rakennelmista. Värin on tarkoitus muuttaa pienoismalli pois vain arkkitehtuurin rationaalisesta maailmasta ja luoda malliin oma todellisuutensa ja valonsa jonka väri saa aikaan. Käytän suurimmassa osassa malleja spraymaaleja jotka antavat enemmän kepeyttä ja poistavat siveltimellä maalatun pinnan raskautta. Betonin on tarkoitus luoda konkreettisuuden ja massan tuntua siitä valettuihin malleihin. Betoni heijastaa myös valoa eri tavalla luoden tiloihin oman harmaan valonsa. Betoni jatkaa mielestäni ikiaikaista kivirakentamisen ja monumenttien perinnettä ollen toisaalta myös nykyaikainen epämateriaali ja modernin vieraantuneen tilan esikuva. Sen negatiivisesta yleismielikuvasta huolimatta se edustaa minulle materiaalista haastetta ja koen sen kauniina ja puhtaana materiaalina. Pienoismallien mittakaava ja kontrasti ihmisen mittakaavaan antaa katsojalle tietyn valta-aseman mallien maailmaan nähden ja vie niitä enemmän ideamaailmaan.

Tiettynä inspiraationa toimivat mielikuvat ns. WAU-arkkitehtuurista ja sen unelmista jossa Dubain ja Pekingin kaltaiset alueet luovat itselleen uutta identiteettiä pääosin länsimaisten arkkitehtien voimin. Muuten arkkitehtuurissa ristiriita arkkitehtuurisuunnitelman, sen esittämisen ja sitten todellisena lopputuloksena on mielenkiintoista. Arkkitehtuurisissa esityksissä on oma todellisuutensa mikä ei aina tule valmiiseen rakennukseen. Koen japanilaisen nykyarkkitehtuurin erittäin tärkeänä esikohteenani vaikken tee omissa töissäni niin pelkistettyjä ratkaisuja.. En etsi kuvataiteen piiristä suoria esikuvia vaikka esim. arkkitehtuuria käyttäneet taiteilijat inspiroivat minua. En rajaa kuitenkaan töitäni arkkitehtuurin piiriin sen kummemmin kuin mihinkään taiteen osa alueeseen. Minulle rakentaminen on keino luoda itseäni ja ideamaailmaani.

Omistan näyttelyni veljeni Joonaksen muistolle.

Kiitos näyttelyni tukemisesta: Paulon säätiö, Uudenmaan taidetoimikunta