• Johanna Väisänen: Rakennuksen elämä
  • Johanna Väisänen: Rakennuksen elämä
  • Johanna Väisänen: Rakennuksen elämä
  • Johanna Väisänen: Rakennuksen elämä
  • Johanna Väisänen: Rakennuksen elämä
  • Johanna Väisänen: Rakennuksen elämä
  • Johanna Väisänen: Rakennuksen elämä
  • Johanna Väisänen: Rakennuksen elämä
  • Johanna Väisänen: Rakennuksen elämä

Johanna Väisänen

Rakennuksen elämä

Jätkä 1 18.2.-5.3.2017

Johanna Väisänen
Rakennuksen elämä
Galleria Huuto Jätkäsaari – Jätkä 1
18.2.-5.3.2017

Teoksessa rakennukset symboloivat ihmistä. Talot ovat paikkoja, joihin muistot kiinnittyvät, myös kollektiivisessa alitajunnassa ja muistissa. Unessa ihminen on usein rakennus. Käsittelen rakennusten symboliikkaa unimaailmassa ja muistoissa.

Näyttelyn lähtökohtana on oman sukuni historia. Äitini suku on rajantakaisesta Karjalasta, ja siellä eletyn elämän muistot saavuttavat minut vain kuulemieni kertomusten ja muutamien vanhojen valokuvien kautta. Monet muistoista liittyvät sotaan ja ovat omassa mielessäni muotoutuneet myyttisiksi tarinoiksi, joissa ajetaan pakkasyössä ukkini pitelemättömällä suomenhevosoriilla reellä pitkin Kurkijoen ja Parikkalan välistä suurta peltoaukeata pommikoneita pakoon, tai suojaudutaan Elisenvaaran asemalla evakkojunien pommituksia siltarumpuun. Kaikki eivät tietenkään selviytyneet.

Olen toisen polven evakko. Muutaman kymmenen vuoden päästä Eurooppa ja sen lähialueet ovat täynnä kaltaisiani, tavalla tai toisella juurettomia. Teoksen kuvauspaikkana on talo, jossa sukuni on ollut evakossa sota-aikana. Tämä talo on nyt jo korjauskelvottomaksi päässyt historiallinen rakennus, joka oli oman asutuspiirinsä ensimmäinen asuttu tila.

Teoksilla käsittelen freudilaiseksi tulkitsemaani teemaa, jonka mukaan unissa esiintyvät rakennukset ovat unennäkijän mielen kuva. Pohdin rakennusten elinkaarta ja sitä hiljaisen tiedon määrää, mikä rakennusten myötä menetetään, kotia ja kodin menettämistä.

Teokseni on saanut kimmokkeen tallinnalaisen Tüüne-Kristin Vaiklan teoksesta ”How long is the life of a building?”, jossa hän käsittelee mm. Tallinnan Linnahallin elämänkaarta.

Teoksissa esiintyvä hahmo esittää viitteellisesti yhtäaikaa kaikkia sukuni naisia, itseni mukaan lukien.

Monet teokseni kytkeytyvät muistin problematiikkaan. Teokset tarkastelevat muistamista ja menneisyyden
 ja nykyisyyden välistä dynamiikkaa eri näkökulmista. Työskentelyni on viime vuosina painottunut videoteosten ja mediainstallaatioiden tekemiseen. Teokseni luovat sisäisiä kysymyksiä ja omia pienoisilmastojaan ja ovat usein sidottuja paikallisiin teemoihin.

Näyttelyä ovat tukeneet Suomen kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahasto sekä Pohjois-Savon taidetoimikunta.

Lisätietoja:
jkvaisanen(a)gmail.com
www.johannavaisanen.com
instagram: johannakvaisanen