• wlodarek
  • wlodarek_1
  • wlodarek_2
  • wlodarek_3
  • wlodarek_4
  • wlodarek_5
  • wlodarek_7
  • wlodarek_8
  • wlodarek_9
  • wlodarek_10
  • wlodarek_11

Dominik Wlodarek

REFLEKTIONER

Viiskulma 29.10.-9.11.2008

Utställningen Heijastuksia / Reflections (Reflektioner) på Galleria Huuto är en översikt av mina senaste verk i carborundum och torrnål. Verken ingår i en serie med samma namn som utställningen. De första arbetena i serien gjorde jag för en platsbunden grafikinstallation i december 2005. Den huvudsakliga inspirationskällan för mina arbeten är stadslandskapet. Jag vill visa upp delar av stadsbilden ur en ny synvinkel, sådana platser som folk dagligen passerar utan att lägga märke till dem …

Mina arbeten utgår ifrån spegelbilder av det faktiska landskapet. Alla element finns med i bilden, men spegelbildseffekten kan verka förvirrande också då platsen i sig är igenkännlig. Spegelvändningen ger platserna ett magiskt och abstrakt uttryck. Effekten är också starkt förknippad med trycktekniken, eftersom grafiker måste göra tryckplattan spegelvänd för att den tryckta bilden i sin tur ska motsvara verkligheten.

Dominik Wlodarek

041 704 58 64

dominik.Wlodarek(at)gmail.com

http://users.kuva.fi/domiwlod