• Reija Palo-oja, Från serien Hymn (1.)
  • Reija Palo-oja: Från serien Hymn (2.)
  • Reija Palo-oja: Från serien Hymn (3.)
  • Reija Palo-oja, Galleria Huuto 2019
  • Reija Palo-oja, Galleria Huuto 2019

Reija Palo-oja

Hymn

Huuto II 7.12.-29.12.2019

Reija Palo-oja
Hymn
7.12. – 29.12.2019

I de nya målningarna har ett finstämt uttryck fått en allt mer betydelsefull roll. Landskapsmotivet förenas med mitt intresse för att undersöka målningens ambivalenta rumslighet, målningens mångskiftande gester och intrycket av immaterialitet. Helheten framhäver en tro på målningens uttryckskraft samt flyktighet, spontanitet och känslighet.

Utställningen baserar sig på ett riktgivande tema: det personliga och iakttagelser av världens händelser finner en parallell i det flyktiga ögonblick då det är möjligt att ana att en oundviklig händelse är verklig. Det här fiktiva, avgörande ögonblicket är odefinierbart och har en obeständig form. Målningarna är ett försök at ge form åt detta ögonblick.

Bakom utgångspunkterna till arbetet finns också en tanke om ordpar med en spänning som tar ut varandra, till exempel förtätad tomhet eller intensiv tystnad. Med hjälp av dessa element försöker jag skapa en stilla intensitet i mina målningar. I utställningen hänger jag helheter som avbildar samma själslandskap parallellt, vilket öppnar olika synvinklar på måleriet. Mitt arbete styrs i största allmänhet av mitt intresse för måleriet, och av viljan att hitta en egen plats i måleriets omfattande referensram. En central tanke i mitt arbete är att måleriet erbjuder en möjlighet att ge form åt någonting väsentligt i världen.

Reija Palo-oja (f. 1970) har blivit bildkonstmagister från Bildkonstakademin år 2001. Sedan dess har hon haft flera separatutställningar och deltagit i talrika grupputställningar. Palo-ojas verk finns i statens, HAM:s, Finska Konstföreningens, Åbo stads och HUS:s konstsamlingar. Palo-oja bor och arbetar i Åbo.

reija.palooja(at)gmail.com