• Reija Palo-oja, Sarjasta Hymni (1.)
  • Reija Palo-oja: Sarjasta Hymni (2.)
  • Reija Palo-oja: Sarjasta Hymni (3.)
  • Reija Palo-oja, näkymä näyttelystä
  • Reija Palo-oja, näkymä näyttelystä

Reija Palo-oja

Hymni

Huuto II 7.12.-29.12.2019

Reija Palo-oja
Hymni
7.-29.12.2019

Uusissa maalauksissa hienovireinen ilmaisu on saanut yhä merkityksellisemmän roolin. Teoksissa maisemallisuus yhdistyy kiinnostukseeni tutkia maalauksen ambivalenttia tilallisuutta, maalauksen moninaisia eleitä, sekä immateriaalista vaikutelmaa. Kokonaisuudessa korostuu luottamus maalauksen ilmaisuvoimaan, sekä ajallisuus, omaehtoisuus ja herkkyys.

Näyttely pohjautuu viitteellisen teeman ympärille, jossa henkilökohtainen sekä havainnot maailman tapahtumista vertautuvat ohikiitävään hetkeen, jolloin voi aavistaa vääjäämättömän tapahtuman todeksi. Tämä kuvitteellinen, käänteentekevä hetki on määrittelemätön, sekä muodoltaan häilyvä. Maalauksissa yritän antaa tälle hetkelle muodon.

Työskentelyn lähtökohtien taustalla on myös ajatus toisiaan kumoavista jännitteisistä sanapareista, kuten tiheytynyt tyhjyys sekä tiivistynyt hiljaisuus. Näillä erilaisilla elementeillä tavoittelen maalauksiin hiljaista intensiteettiä. Ripustuksessa teoksista rakentuu rinnakkaisia samaa mielenmaisemaa kuvaavia kokonaisuuksia, avaten erilaisia näkökulmia maalaamiseen. Yleisesti työskentelyäni ohjaa kiintymys maalaamiseen ja halu etsiä omanlaista paikkaa maalaustaiteen suuressa viitekehyksessä. Työskentelyn keskiössä on myös ajatus siitä, että maalaamisella voi ilmentää maailmasta jotakin olennaista.

Reija Palo-oja (s. 1970) on valmistunut Kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta vuonna 2001. Valmistumisesta asti hän on pitänyt useita yksityisnäyttelyitä sekä osallistunut lukuisiin yhteisnäyttelyihin. Palo-ojan teoksia kuuluu Valtion, HAM:n, Suomen Taideyhdistyksen, Turun kaupungin sekä HUS.n taidekokoelmiin. Palo-oja asuu ja työskentelee Turussa.

Lisätietoja: reija.palooja(at)gmail.com