• Reija palo-Oja
  • Reija palo-Oja
  • Reija palo-Oja
  • Reija palo-Oja

Reija Palo-oja

Reija Palo-Oja

Viiskulma 19.5.-30.5.2004

Näyttelyn maalaukset ovat valmistuneet syksyn 2003 ja kevään 2004 aikana. Kooltaan ne vaihtelevat 35 x 50cm:n ja 70 x 75 cm:n välillä. Tekniikkana niissä on käytetty öljymaalausta kovalevylle / mdf-levylle. Maalausten kerronnallinen taso koostuu omakohtaisten kuva-aiheiden limittäisistä yhdistelmistä.

Maalaukset muodostuvat muun muassa kuvapinnan, tilan, kuultavuuden, värisävyjen sekä suuntien ja maisemallisten elementtien tutkimisesta. Aiheina olen käyttänyt välimatkan, muistikuvien, huolenpidon, menetyksen kaltaisia teemoja. Työskentelylleni ominaista on ajallisuus ja vuorovaikutteisuus, myös ympäristöni havaintokokemukset ovat välillisesti läsnä.

Oikean tunnelman tavoittaminen on tärkeää.

Reija Palo-Oja
reijapalooja(at)surfeu.fi