• Romantic Geographic Society
 • RGS
 • Romantic Geographic Society
 • no 1 to 17
 • no 3
 • no 13
 • no 21 to 34
 • no 36
 • no 37 to 46
 • no 51
 • no 55 to 57
 • no 59
 • no 65
 • no 67

Romantic Geographic Society

Viiskulma 6.5.-18.5.2003

Romantiikka kuuluu modernin kulttuurin keskeisiin aatehistoriallisiin rakennusaineksiin ja romantisoitujen asenteiden vaikutus tunkee lävitse lähes kaikilla yhteiskuntaelämän alueilla. Siksi tunnustaudumme häpeilemättä romantikoiksi, olemme osa jotain elämää suurempaa. Modernia myyttiä taiteesta ja kuvaa taiteilijasta myyttisenä totuudenetsijänä, luovan nerokkuuden ja yksilönvapauden ilmentäjänä ei voida ajatella sivuamatta romantiikan käsitettä. Myös luonnon ja ympäristön kuvaamisessa heijastuvat vahvasti jo romantiikan ajoista peräisin olevat ajatusmallit.

Merkuriuksen ylimeno
21. vuosisadan ensimmäinen Luonnonromantiikan Vuosinäyttely ei toistu välttämättä vuosittain, mutta mahdollisesti useammin kuin kerran vuosisadassa. Tällä kertaa näyttelyn avajaispäivä sattuu planetaarisesti merkittävälle hetkelle: 7.5.2003, noin klo 8-12 tapahtuu Merkuriuksen ylimeno. Maapallon ja Merkuriuksen radat ovat sellaisessa kulmassa ja suhteessa aurinkoon että maasta katsoen Merkurius kulkee auringon ylitse. Jos päivä on pilvetön voi oikeanlaisilla tummennetuilla laseilla varustautuneena nähdä mustan pisteen auringon edessä. Se on kuin lintu lentäisi ohi auringon. Edellisen kerran ilmiö on tapahtunut 13. marraskuuta 1986.

Luonnonromantiikan vuosinäyttely etsii suhdetta luontoon ja ympäristön kuvaamiseen. Keskeistä on henkilökohtainen kokemus konkreettisesta ympäristöstä, yksilöllisyydestä jonka olemassaoloa ei voi silti eroittaa kollektiivisesta kulttuurisesta kokemisesta. Näyttelyn ovat koonneet Jussi Kivi, Oliver Kochta ja Tero Kontinen ja se on kooste yli sadasta näyttelyesineestä, dokumentista ja taideteoksesta. Edellä mainittujen lisäksi mukana on kutsuttuna joukko vierailevia taiteilijoita. Heidät on pyydetty mukaan samansuuntaisiksi kokemiemme pyrkimysten ja aikaisemman yhteistyön pohjalta, emmekä odota heidän sitoutuvan filosoofisiin pyrkimyksiimme sinänsä.

Vierailevat taiteilijat:
Lauri Anttila, (Helsinki)
Bob Braine, (New York)
Anna Gudjönsdottir, (Reykjavik)
Johanna Kiivaskoski, (Helsinki)
Mauri Kuitula, (Helsinki)
Till Krause, (Hamburg)
Tryggve Lundberg, (UmeÂ)
Frank L¸sing, (Hamburg)
Daniel Maier-Reimer, (Hamburg)
Minna Saastamoinen, (Utsjoki)

Lisäksi järjestetään 14.5. klo 19:00 elokuvaesitys, kokoelma aihepiiriin liittyviä videoteoksia, dokumentteja sekä underground-luontoelokuvia. (Ohjelma ja esittäjät eri liitteessä).

R. G. S.
Romantic Geographic Society; (R.G.S.) on uusille romanttisille periaatteille pohjautuva luonnonkauneudesta, fyysisestä ympäristöstä, uteliaisuudesta ja selittämättömästä kaipuusta innoitusta ammentava kansainvälinen yhdistys. Maantiede on periaatteessa maapallon maisemien, kulttuurien, paikkojen ja ympäristön yhdistettyä tutkimusta. Romanttinen maantiede määrittyy samalta pohjalta mutta korostaa romanttista perspektiiviä ja nostaa tutkimuksen etulinjaan myös taiteellisia keinoja.

Otteita Romantic Geographic Societyn filosofiasta:
-Välittömien kokemusten aistimuksellista maailmaa ei tule hylätä.
-R.G.S. ei suhtaudu teollis-akateemiseen tiedekulttuuriin sinänsä vihamielisesti mutta pyrkii nostamaan esiin lukuisia monissa tieteissä vähäteltyjä ja täysin sivuutettuja näköaloja.
-Vaadimme että ympäristöä ja luontokappaleita ei pidä tutkia vain objektiivisesti – itsessään – ja keskinäisissä suhteissaan, vaan tarkastella luontoa ennenkaikkea suhteutettuna havainnoitsijaan itseensä.
– Jos välttämätöntä, myönnämme minkä tahansa subjektin pyhittämisen arvoiseksi.
-Luonnon ymmärrys ei ole vain älyllistä oivallusta vaan tunteellinen kokemus.
-Kuten muidenkin yhteiskunnallisten instituutioiden, myös RGS:n propagandistinen strategia perustuu rakennettuihin myytteihin. Suuri kertomus ja kuvauksemme pohjaavat silti kokemuksiimme määrittämättömästä, mutta aistimellisesti havaittavasta todellisuudesta.
-Mikään ei ole meille luonnotonta.

R.G.S. : n toiminnasta:
Romantic Geographic Society pyrkii saattamaan yhteen etäisyyksien ja muiden tekijöiden eristämiä eri tahoilla toimivia alan työntekijöitä, vahvistamaan romantiikan henkeä ja jäsenistönsä ääntä yhteiskunnassa. Käytännössä R.G.S. innostaa ja tukee retkikuntia sekä kenttätutkimuksia, taiteellista toimintaa ja tutkimusmateriaalin ja kokoelmien keruuta. R.G.S:n tehtäviin kuuluu myös informaation levittäminen ja romantiikan hengen tunnetuksi tekeminen näinä vaikeina aikoina. R.G.S:n jäseniä yhdistää kiinnostus villiä luonnonelämää kohtaan, romanttis -tieteellinen aatehistoria sekä usein myös laajasti ymmärretty maisemataiteellinen innoitus. Ihanteellinen R.G.S:n jäsen on intohimoinen amatööri, tukenaan tietoisuus, uteliaisuus sekä älyllinen valppaus. Hänen toimintansa ei perustu niinkään tahdonvoimaan, kuin intuitioon ja uskonnolliselle palvonnalle tai rakastumiselle sukua oleviin tunnetiloihin. Hän kykenee aistimaan todellisuuden mystisiä makuja ja vivahteita ja ymmärtää maailmankuvien myyttisen luonteen. Intoihimoisuudesta huolimatta mielikuvitus, tiede ja taide eivät ole hänelle vain maanista fanatismia, fakki-idiotismia tai kevytmielistä eskapismia. Hän lentää mielikuvituksen siivin mutta seisoo omilla jaloillaan.

R.G.S: tutkimustoiminnan pohja on ympäristön havainnointi. Sen jäsenet ovat tehneet tutkimusmatkoja maan ääriin, kulkeneet teitä ja poluttomia maastoja. He ovat yöpyneet laitakaupunkien pusikoissa sekä leiritulilla kaukaisissa erämaissa. Matkan ja etäisyyden suhteet eivät ole silti verrannollisia. Myös lähiympäristössä on tehty merkittävää työtä. Jopa kaukokaipuu voi ilmetä tässä ja nyt, ja matkoiltakin on aina palattava. Villi luonto innoittaa niin vuoristojen mittasuhteisiin kasvaneilla jälkiteollisilla tunkioilla kuin metsien syvyyksissä tai lumihuippuisissa korkeuksissa. Jotkut jäsenistä ovat myös sinnitelleet luonnonvoimien armoilla karuissa olosuhteissa tai levottomilla joutomailla. Emme kannata extreme -tyylisen sankarimatkailun mystifiointia, emmekä ole liikkeellä voittaaksemme vastuksia mutta toisinaan niistäkin huolimatta. Meitä liikuttavia voimia ovat romanttinen kaukokaipuu, uteliaisuus, totuuden ideaali ja kauneuden kaiho.

Muutamia Romantic Geographic Societyn toimintaperiaatteita:
– Maantieteellisiin alueisiin, ilmansuuntiin ja paikkoihin liittyvien mielikuvien, ennakkokäsitysten ja arvojen tutkiminen.
– Reippaan ja tervehenkisen leirielämän edistäminen.
– Pedagoginen toiminta luonnonkauneuden ymmärryksen ulottamiseksi yhteiskuntaan.
– Edistyksellinen nostalgia.
– Harhailu ja laiskottelu luonnon helmassa.
– Ajan ja paikan tajun kehittäminen.
– Kauneuden ja haaveellisuuden palvonta.
– Kohdistumattoman kaipuun ilmaiseminen
– Maailmanlaajuisen emotionaalisen luontosuhteen edistäminen paikallistasolla.
– Käsitteellinen ekoterrorismi ja sabotaashi jne.
– Taiteen alistaminen luonnon havaitsemista ja runollista kokemista syventävien päämäärien poliittiseksi välineeksi.
– Nationalismin sekä kaikenlaisen imperialismin vastustaminen.
– Epä-älyllisen lukeneiston vastustaminen.
– Tieteen ja taloudellisen toiminnan ymmärtäminen tunteelliseksi toiminnaksi siltä pohjalta että ns. tunteettomuuskin on tunnetila.
– Epäsovinnaisen mielikuvituksen kannattaminen sovinnaisen mielikuvituksettomuuden vastapainona ja ilmankin sitä.
– Yhteiskunnallinen valveutuneisuus ja hereilläolo edellämainitulta pohjalta.
– Luonnonelämän salaperäisyyden tunnistaminen ja tuon ilmiön tunnustaminen ylevän lähteeksi.

Seuran jäsenyydestä:
Koska seuran tavoitteet ovat kunniallisia koostuu sen varsinainen jäsenistökin ainoastaan kunniajäsenistä. Jäseneksi kutsutuilta edellytetään vain, etteivät he aseta romantiikan henkeä perusteetta kyseenalaiseksi, eivätkä saata seuran mainetta lokaan. Vastineeksi he voivat mainita kunniajäsenyyden ansioluettelossaan.

Seuralla on myös ulkoistettua jäsenyyttä. Näiden jäsenten valintaperustelut pohjautuvat henkilöiden romanttisiin asenteisiin, vaikka he itse kiistäisivätkin olevansa pohjimmiltaan romantikkoja. Tämä ulkojäsenyys ei velvoita mihinkään eikä siitä voi kieltäytyä, se ei ole edes mikään kunnia. Lisäksi on myös ns. hengessä mukana olevia positive hang-around jäseniä, jotka eirilaisista sattuneista syistä johtuen eivät edes tiedä jäsenyydestään tai peräti edes RGS:n olemassaolosta mutta silti tahoillaan toteuttavat sen päämääriä.

Romantic Geographic Society

Propaganda Department

Catalogue of the

Annual Exhibition 2003

No. 1. »1« {numerokyltti rauniohuvilan seinästä, raunioromantiikan osasto}

No. 2. »Kuolleen runoilijan muotokuva (toivottavasti kirja ei kuole koskaan)« Samuli Turtiainen 1997

No. 3. »Mountains« Tryggve Lundberg 2000

No. 4. »Das Eismeer«

No. 5: »Lauterbrunnental in der Schweiz« {grafiikanprintti, vuorikiipeilyosasto}

No. 6: »Final countdown« Mauri Kuitala 2003 / akryylimaali kankaalle

No. 7: »Ruine Lahneck«

No. 8: »Furka Pass« / kartta

No. 9: »Gletschernija vorota v Ronskom gletscher« / drawing by E. Hein

No . 10: »Der grosse Aletsch-Gletscher vom Eggischhorn gesehen«
{Ad. Lehmann’s geographische Charakterbilder / Leipziger Schulbuchverlag von F. E. Wachsmuth}

No. 11: »Eremitage Donkeys« Oliver Kochta 2003
{All donkeys of the Eremitage are presented here. Photos of them have been taken under difficult circumstances. The compostions of the original images have been corrected.}

a…Lorrain »Landscape with Tobias and the Angel«

b…Lorrain »Landscape with the Rest on the Flight to Egypt«

c…Louis Lenain »Milkmaids Family«

d…unknown »Winter Landscape« ca 1600

e…Brueghl, Jan the Elder »Wooded Landscape with the flight into Egypt« 1610

f…Simon de Vos »The Offering of Abigail« 1641

g…Arcangaelo Salimbeni »Rest on the flight into Egypt«

h…Pieter Lastman »Abraham on the Road to the Land Canaan« 1614

i…A. Caracci »Rest on the Flight into Egypt« ???

k…Bartolome Carducho »Flight into Egypt« 1600-1603 ???

l…Claes Berchens »Italian Landscape with a bridge« 1656

m…Karel Dujardin »Landscape with Cattle«

n…Joachim Patinier »Landscape with the Rest on the Flight into Egypt«

o…Henri met de Bles »Landscape with the Flight into Egypt«

p…Vincent van Gogh »Morning. Going out to Work« 1890

q…Constant Troyon »Departure for the Market (Autum Morning) 1859

No. 12: »Rekonstruktion einer abenteurlichen Irrfahrt in den Jahren 1516 bis 1981 in Utopia [Fragment]« Oliver Kochta 2003

{Reconstruction of an adventourous boat journey during the years 1516 – 1981 in Utopia.}

1517 Utopia

1555 Eudaemon (Insel Macaria)

1623 Civitas Solis

1624 Nova Atlantis

1700 The Commonwealth of Oceana

1731 Insel Felsenburg

1787 Die glückseligen Inseln

1788 Kingdom of Tamoé

1817 Le Noveau Monde Amoreux

1841 Oneida

1847 Crater

1860 Berlin Heights (Point Hope)

1872 Erewhon

1880 Mizora

1885 Ancient London (»After London«)

1886 Topolobampo Bay

1887 Crystallites Island

1894 Ruskin Coop.

1894 Koreshan Unity

1894 Altruria

1899 Spirit Fruit

1908 Terre Libre

1908 Islandia

1921 Capillaria

1948 Walden II

1977 Egwegnu at Nghsi-Altai

1981 City of Women

No. 13: »Outo tapahtuma–Strange happen« Mauri Kuitula 2001 {akryylimaali kankaalle}

No. 14+15: 2 Prints from Kiivaskoski collection

No. 16: »Etummainen Rosvolinna, Lounastauko luolassa suojassa lumisateelta, pitkäperjantai 2001, R.G.S. Sächsische Schweiz retkikunta« Jussi Kivi / värivalokuvia

No. 17: »Tarinoita metsästä«

No. 18: Vanhoja tieteellisiä kuvituksia

No. 19: »Kyy ja valkoisia kärpässieniä« Johanna Kiivaskoski 2001 {puupiirros}

No. 20: »Suomen kanoottiliiton pronssinen retkimerkki 2001« {omakehuosasto}

No. 21: »Kunniakirja, Museovirasto 1997«

No. 22: »R.G.S.:n suojeluspyhimys, Dersu Uzala, Arsenjevin valokuvia kirjasta Dersu Uzala.«

No. 23: »Sächsische Schweiz, Fiensteinhöhle -luola, Vorderes Raubschloss, (Etummainen rosvolinna) Metsittyneiden rosvoritarien tukikohta keskiajalta. Yläkuva: Oliver seisoo luolan suulla suojassa lumisateelta. Alakuva; luolan pohjapiirros, 2001 « Jussi Kivi

No. 24: »Vorderes Raubschloss in der Sächsichen Schweiz« / postikortti

No. 25: »Kartta, Kanoottiretki, Pihlajavesi, 1997« Jussi Kivi / akvarelli

No. 26: »Kartta; The Campfire under the Rock, Gruvböleberget, Kirkkonummi, Finland« Jussi Kivi / luonnos, tussi,vesiväri,lyijykynä

No. 27: »Kuutamoinen Metsälampi« {painojäljennös Munsterhjelmin maalauksesta, löydetty autiotalon lattialta, kehykset löydetty roskalavalta}

No. 28: »Terveiset Vantaalta« / postikortti

No. 29: »IGLU – Samojedin Maa« Minna Saastamoinen 2000

oikealta vasemmalle:

a…Jarkko ja harkko

b…Spiraali

c…Jake veistää

d…Iglun korkeus on 2 m

e…Vappu

f…Sininen taivas

{Olemme rakentaneet igluja jo kahtena talvena puuttomalle tunturialueelle Utsjoen Tabmokjärvelle Puollamoaivin taakse n. 5 km päähän asutuksesta. Tallensin iglun rakentamisvaiheita ja elämää sen ympärillä v. 1999-2000. Iglu sijainti oli 69°50,55 ja 27°8,35. Korkeus merenpinnasta 367 m. Minua kiinnostaa kosmopoliitinen maisema, mikä voisi olla mistä tahansa arktiselta alueelta. Kutsun nykyistä kotimaatani Samojedin maaksi, mikä on aina siellä missä koiranikin ovat.}

No. 30: »Shiskin variaatioita« / postikortti, suklaalevyn käärepaperi, kirja

No. 31: »Matkapäiväkirja, Besov-nos – Komi« {kirja, harhailu ja laiskotteluosasto}

No. 32: »Bialowieza«, kartta

No. 33: »Jussi Mäntynen variaatioita«, hirvensarvi, tarra, kirja, postikortti

No. 34: »Metsä liikkuu« Jussi Kivi värivalokuva / 2003

No. 35: »After Helsinki – ancient monuments of the city«

Oliver Kochta 2003

{A catastrophy of which any clear memory is now lost has swept away civilisation and let Nature prevail again. Fields and meadows, foothpaths and roads open places and sites of villages and towns, gradually covered by grass and bushes, water and mud, have turned into marshes and forests. The site of ancient Helsinki is buried under a vast swamp a »buried cloaca«. From its oily stagnant and black water, pestilent vapors exhale forming a low cloud which hangs over the place, poisonous and fatal to any explorer. Sometimes the vapours take fire and and floats to and fro in the form of fiery serpents. During an epic adventure by means of a selfmade canoe into the infernal swamp of ancient Helsinki, few monuments of which any clear memories are lost were discovered. For the ancient people they were probably marking sacred places and connected to rites and ceremonies. Scale models of them are presented here.}

{Adaption of Richard Jefferies work. Department of Studies of Imaginary Lands}

No. 36: »Harlem River Duckboat« Bob Braine January 15, 2000

{It’s cold – 18°F. Tried to get out on the water as early as possible, but tides are not as critical in the Harlem River as they are in the East River. The current flow is not strong enough to be a major factor, but the loss of daylight is.

I finished building the duckboat this very moment taking it out of the studio right after the five minute epoxy dried on the fore and aft waterproof compartments.

My mind is burining with images of flotillas of ”homeless” people in inexpensive home made boats – not unlike many other places on this planet. They would form aquatic-based hunter-gatherer groups, plying the waters around New York City and living on the plentiful and in many cases forgotten coastal real estate that lies fallow along its margins. Recycling could be a part of their livelihood; hunting and fishing, now possible in these cleaner waters, would also be a protein-gathering alternative.

The duckboat was built with these thoughts in mind – a craft camouflaged with the material at hand – in this case garbage – that would make it an effective platform for one to move around surrepititiously along the refuse-strewn shorelines of our great metropolis}

No. 37: »Greifenstein« / old Print from R.G.S. collection

No. 38: »Ruhr – another green world, yöleiri aamulla« / värivalokuva

No. 39: »De unicorno, spekulatiivinen, vertaileva tutkielma yksisarvisesta« Johanna Kiivaskoski 1996 / kivipiirros / katkelma

No. 40 a+b: »Tutkielma Caspar David Friedrichin maalauksesta Felsenschlucht 1822/23 « Jussi Kivi 2001-2002 {postikortti, valokuvia ja kopioita piirroksista}

No. 41: »Dolphin« Frank Lüsing 2003 {sayling yacht ”dolphin” at anchor half a mile west of schiermonnikoog at the 25th anniversary of elvis presley´s death.}

No. 42: »Kollaa« Erkki Koponen {Painojäljennös alkup. omistaa suomen Marsalkka Mannerheim, Hakkapeliitan Joulun liite. Found from trash}

No. 43: »Tuntematon raunioromanttinen postikortti«

No. 44: »Vanhoja tieteellisiä kuvituksia«

No. 45: »2 joutsenta ja mökki« tuntematon taiteilija

No. 46: »Luonnoksia eri maisematyypeistä R.G.S.:n retkeilyopasta varten« Jussi Kivi 1994 / kopioita piirustuksista

No. 47: »Kaukaisella merellä« Johanna Kiivaskoski 2001 {Puupiirros. Department for the studies of imaginary lands}

No. 48: »Valokuva R.G.S. Kongressista« Jussi Kivi

No. 49: »Lampi« Lauri Anttila 2003

No. 50: »Cave research, Lake Pöksynhaara Jussi Kivi / serigrafia

No. 51: »De unicorno… « Johanna Kiivaskoski {see No. 39}

No. 52: »Helligkeits-/Dunkelheitskartierung Düsseldorf« Till Krause

No. 53: »Itä-Helsingin nähtävyyksiä, Biokaasualue, Vuosaari« Jussi Kivi 2003 / Värivalokuva

No. 54: »Getan hautausmaa kuutamossa« Jussi Kivi 2003 {digitaalinen tuloste}

No. 55: »Vanha seitapatsas jonka O.Kochta löysi Sollomusjärven kämpän puuliiterista R.G.S.:n retkellä Vätsärissä 2002«

No. 56: »Hirvi« tuntemattoman taiteilijan puuveistos

No. 57: »Kotka« unknown artist (KK)

Courtesy of GLOBAL GRAPH Art Collection, Jorma Honkaniemi

{GG Global Graph Oy: Helsinginkatu 14 : 00500 Helsinki : Phone 736 522 : e-mail: globalg(at)sci.fi}

No. 58: »untitled« Samuli Turtiainen 2000

No. 59: »Liftauskylttejä 5 kpl« Tero Kontinen 2000 – 2001 {Tussikynä pahvilla. Kävely ja liftausosasto.}

No. 60: »Metsä hiiri/Forest mouse« Mauri Kuitula 2003 / sekatekniikka

No 61: »Underground valokuvataiteen osaston luonoksia« Jussi Kivi

No. 62: »light studies« Oliver Kochta 2000-2003 / work in progress

{Selection of night photographs taken during several journeys in northern finland. The purpose of these trips was to resolve the mystery of the Northern Light Generator of Professor Lemström.

from left to right:

a…Haldde Mountain, Norway. 1st Auroral Observatory of the world, built 1899. February 2003.

b…View from Haldde to Bossekop and Alta. February 2003.

c…Spire of Pielpajärvi wilderness chuch, Inari. Oktober 2001.

d…Moonshine over Masi, Norway. March 2003.

e…Antenna of Sodankylä Geophysical Observatory. November 2001

f…3 minutes Orion. February 2003.

g…Self portrait, Masi, Norway. March 2003

e…Self Portrait, Kultala, valley of Ivalojoki. March 2002

f…birch forest. Masi, Norway. February 2003.}

No. 63: »Sekalaista materiaalia R.G.S.kokoelmista ja kirjastoista«

No. 64: »Schlafplatzkarte Düsseldorf« Daniel Maier-Reimer

No. 65: »Travel with A Donkey« Oliver Kochta & Frank Lüsing 2001

[Fictitious documentary of a romantic trip in southern France in collaboration with the donkey Clayde. 60 minutes.]

No. 66: »Itä-Helsingin nähtävyyksiä, Ampumarata hengenvaara«

Jussi Kivi 2003 / värivalokuva.

No. 67: »Näytteitä Romantic Geographic Societyn valokuva-arkistosta ja sen kortistosta vuosilta 1977-2002« Jussi Kivi

No. 68: »3 short films« Tero Kontinen Super-8/DVD

a…»Kuvia Korpinkalliolta« 1996 -2003

b…»Vesi 1: Sukellus, vedenalaisen maailman kuvaamisesta« 2002-03

c…»Vesi 2: Animaatio« 2003

No. 69: »Underground valokuvataiteen osaston tuotantoa, katosta valuneen veden synnyttämiä jäästalakmiitteja luolassa, Itä-Helsingin nähtävyyksiä« Jussi Kivi 2003 / värivalokuva.

No. 70: »Linna- ja rauniopostikortteja« {ritariromantiikan osasto}

No. 71: »Käärmeitä« {vanhaa tieteellistä kuvastoa R.G.S.:n kokoelmista}

No. 72: »Maastosta löydetty suksi«

No. 73: »Lumikengät«

No. 74: »Eräs erämaasta löydetty keittoastia«

No. 75: »Teneriffa pyyhe«

contact: Kochta, • puh 040-8223552 • kochta(at)nexgo.de