• Sampo Malin, Suihkulähteitä

Sampo Malin

Fontäner

Huuto I 28.9.-22.10.2023

Sampo Malin
Fontäner
28.9-22.10.2023

Det fanns en tid då varje person med självaktning hade en fontän.
Framställningssättet och temana ingick i de aktuella sätten att skapa samtidskonst.
Intressena inom konsten skiftade och fontänerna blev kvar i stadsrummet, mest som hänvisningar till historien. Fontänen var inte längre samtidskonst.
Utställningen Fontäner är ett försök att gestalta ett traditionellt tema med hjälp av samtidskonstens vanliga framställningsmetoder. I centrum för utställningen står samtidskonstens mångahanda presentationssätt och perspektiv. Konsten kan behandla vilka frågor som helst, och därför tycker jag att fontänen, sociala medier och rännstenen är en bra kombination.

I de kritiska verken som behandlar miljö och klimat har jag också lyft fram
samtidskonstens och samhällets aktuella samtalsämnen. Under den gångna
sommaren har vattnet inte längre flödat i de europeiska metropolernas fontäner, eftersom solen förångat allt extra vatten. Är det nu som fontänerna sjunger sin svanesång, eller hittar de ännu tillbaka till samtidskonstens arena? Utställningen går mera ut på att begrunda än att skrika, men framställningssättet kretsar kring att med samtidskonstens medel presentera fontänen som ett så brett koncept som möjligt.

Sampo Malin är en rumslig konstnär som lutar åt minimalism. Hans förhållningssätt är experimentellt och utforskande. Hans uttryckssätt är tankeexperiment och alternativa perspektiv förpackade i abstrakt konst. Fram till nu har Malin försökt undvika att göra konst som är synligt positionerad. Detta är hans 20:e separatutställning, som har visats både i Finland och utomlands.

Sampo Malin är styrelseordförande för Finska skulptörförbund och lektor i skulptur vid LAB University of Applied Sciences.

Tack
Utställningen har stötts av Centret för konstfrämjande.

Kontaktuppgifter
Sampo.malin(a)gmail.com

www.sampomalin.com