• Sandra Schneider: Niveau
  • Sandra Schneider, detalj från verket normal
  • Sandra Schneider, Galleria Huuto 2019

Sandra Schneider

[ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ]

Huuto IV 8.11.-1.12.2019

Sandra Schneider
[  _ _ _ _ _   _ _ _ _   _ _  ]
8.11.-1.12.2019

Lör 23.11 utställningarna är öppna tills kl. 18.

[ _ _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ ] är ett rum bebott av föremål och företeelser, byggt för
den besökande kroppen.

//

Sandra Schneider (f.1990, Åbo) är en bildkonstnär som bor och arbetar i Helsingfors. I sitt konstnärliga arbete begrundar hon kroppslighet, materialitet och gränslandet mellan det konceptuella och visuella. I allmänhet rör sig hennes verk nära kroppens gränser, på de områden som både förenar och fjärmar. Schneider är fascinerad av abstrakta rörelser och rum. Hon försöker bygga på och tränga in i språkbubblor. Konstverken följer beröringens estetik och är ofta poetiska.

Schneider har inlett sina magisterstudier på skulpturavdelningen vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi. År 2016 blev hon bildkonstkandidat från University of Dundee i Skottland. Hon har också studerat på Konstfack och Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur. Hennes verk har visats på utställningar i Finland och utomlands. [  _ _ _ _ _   _ _ _ _   _ _  ] är hennes första separatutställning utanför konstskolans ramar.

Utställningen stöds av Greta och Alfred Runebergs Stiftelse och Konstuniversitetets Bildkonstakademi.

sandraschneider (a) windowslive.com
www.sandraschneider.net