• Sanni Saari, Galleria Huuto

Sanni Saari

23 mahdollista tulikärpäsen loppua

25.6.-18.7.2021

Sanni Saari
En eldflugas 23 möjliga slut
25.6.-18.7.2021

Draperiet är draget åt sidan, skenorna är sönder. En liten svag svävande punkt. Punkterna blir synliga liksom eldflugor. I medvetandets centrum är skönhetens silverakacia, vars blad envist sträcker sig uppåt. Jag riktar betraktarnas uppmärksamhet mot dem och deras mystiska reflektioner som sprider sig vida omkring. Växterna lockar till uppsluppen glädje, trots att allting av en eller annan orsak verkar gå snett.

En eldflugas 23 möjliga slut är en installation som består av rörlig bild och ljud. Utgångspunkten för utställningen har varit tanken om fotografiet som ett slags scen, en föreställning där alla närvarande en gång är tillsammans. Alla tecken leder till en punkt, till en port i tiden. Något händer ändå bortom synförmågan.

Sanni Saari (f. 1990 i Raumo) använder sig av fotografi, video, installation och ljud för att skapa stämningsfulla världar. Hon arbetar experimentellt och processartat. Saari har utexaminerats som bildkonstnär från Tammerfors yrkeshögskola år 2017 och studerar för närvarande vid Aalto-universitetets magisterprogram i fotokonst. I sina senaste projekt har hon behandlat dammets materialitet, den digitala bildens reflektioner samt stundens och konstens flyktighet.