• Simi Ruotsalainen, Technological mother, still
  • Simi Ruotsalainen, Technological mother, still
  • Simi Ruotsalainen, Technological mother, still
  • Simi Ruotsalainen, Technological mother, still
  • Simi Ruotsalainen, Technological mother, still

Simi Ruotsalainen

Technological Mother

Huuto IV 28.9.-22.10.2023

Simi Ruotsalainen
Technological Mother

Videopohjainen mediateos
28.9.-22.10.2023

”Technological Mother” on videopohjainen, posthumanismin sävyttämä mediateos, joka käsittelee äitiyttä sukupuolen, lajit ylittävän biologian ja teknologian näkökulmista. Teos kysyy äitiyden ja teknologian oletettua sukupuolta traditioita ylittävien äitiyden tekojen, niin kutsutun äitimisen tarkastelun kautta.

Siinä missä äitiys liitetään usein naiseuteen ja naiseus taas luontoon ja välittäjänä olemiseen, edustaa teknologia usein mielikuvissa ja käytännössä mieheyttä, joka perinteisesti näyttäytyy (luonnon ja biologian päälle rakennetun) kulttuurin ylläpitäjänä.

Teoksen taustalla vaikuttavat henkilökohtaiset pohdintani siitä kuka voi olla äiti, kenelle tämä oikeus tai velvollisuus annetaan? Voiko mies olla äiti, voiko olla äiti olematta nainen? Voiko teknologia korvata biologian, entä onko lisääntymisteknologioiden kehitys väistämättä menossa siihen suuntaan, että osa biologisesta vanhemmuudesta korvautuu tekniikalla. Miksi raskaana oleva ruumis on julkinen ruumis? Teos suuntaa huomiota myös siihen, miten äitimyytti ja oletettu kutsumus äitiyteen sekä äitiyden ruumiillisuus määrittävät ihmisyyttä yhteiskunnallisessa ja sosiaalisessa kehyksessä.

Keskeinen osa teosta ovat Teknoäidin kuvitteelliset kasvot, jotka perustuvat pienille vauvoille suunnattuun, yksinkertaistettuja ihmiskasvoja muistuttavaan hymynaamaan. Valokuva-animaatiot ja still-valokuvat vartalon osista, (sektio)arvista, luonnosta, koneellisista osista, kasveista ja eläimistä muodostavat aina uusia versioita hymynaamasta Teknoäidin jälkeläisille. Teknoäidin hymynaama haastaa ihmisten käsitystä miellyttävistä kasvoista suhteessa esimerkiksi muunlajisten näkökulmiin.

Pikaviestit äidin ja jälkeläisten välillä perustuvat viestikommunikaatioon omien lasteni kanssa.

Simi Ruotsalainen on rovaniemeläinen mediataiteilija ja valokuvaaja.

Yhteystiedot
www.simiruotsalainen.com
suruotsa(a)gmail.com