• Simi Ruotsalainen, Technological mother
  • Simi Ruotsalainen, Technological mother, still
  • Simi Ruotsalainen, Technological mother, still
  • Simi Ruotsalainen, Technological mother, still
  • Simi Ruotsalainen, Technological mother, still

Simi Ruotsalainen

Technological Mother

Huuto IV 28.9.-22.10.2023

Simi Ruotsalainen
Technological Mother

Videobaserat mediaverk
28.9.-22.10.2023

”Technological Mother” är ett videobaserat mediaverk som präglas av posthumanism. Det behandlar moderskap ur olika perspektiv: kön, artöverskridande biologi och teknologi. Verket begrundar moderskapets och teknologins förmodade kön genom att undersöka handlingar som är förknippade med moderskap men överskrider traditionerna, det vill säga med utgångspunkt i det som på engelska kallas ”mothering”.

Moderskap förknippas ofta med att vara kvinna, vilket i sin tur förknippas med natur och att vara förmedlare. Teknologi representerar däremot ofta både i fantasin och praktiken den manlighet som ger intryck av att vara (den ovanpå naturen och biologin byggda) kulturens upprätthållare.

Till grund för verket ligger också mina personliga funderingar över vem som kan vara en mor, och till vem man ger denna rätt eller plikt? Kan en man vara en mor, är det möjligt att vara en mor utan att vara kvinna? Kan teknologin ersätta biologin, och är reproduktionsteknologins utveckling ofrånkomligen på väg i den riktningen att en del av det biologiska föräldraskapet ersätts med teknik? Varför är den gravida kroppen en offentlig kropp? Verket fäster också uppmärksamhet vid hur modersmyten och det förmodade moderskallet samt moderskapets kroppslighet definierar mänsklighet i en samhällelig och social kontext.

En central del av verket är Teknikmoderns fantasiansikten, som grundar sig på en till spädbarn riktad smiley som påminner om ett förenklat människoansikte. Fotoanimationer och fotografier av kroppsdelar, (sektions)ärr, natur, maskindelar, växter och djur skapar ständigt nya versioner av smileyn för Teknikmoderns avkomlingar att titta på. Teknikmoderns smiley utmanar människors uppfattningar om angenäma ansikten och sätter dem till exempel i relation till andra arters perspektiv.

Snabbmeddelandena mellan mor och avkomlingar grundar sig på meddelandekommunikation med mina egna barn.

Simi Ruotsalainen (hen/henom) är media/artist och fotografer från Rovaniemi, Finland.

Kontaktuppgifter
www.simiruotsalainen.com
suruotsa(a)gmail.com