• Dragos Alexandrescu: Exercising Failure
  • Dragos Alexandrescu: Still from Before Was Better
  • Dragos Alexadrescu: Social Binder
  • Dragos Alexadrescu: Nature of Fear

Dragos Alexandrescu

Social Narrative Scenarios

Pikkujätkä 5.8.-20.8.2017

Dragos Alexandrescu
Social Narrative Scenarios
Galleria Huuto, Lillbusen
5.–20.8.2017

Dragos Alexandrescu är en rumänsk bildkonstnär som sedan 2007 är bosatt i Österbotten.
Hans konst är till största delen ett slags utfrågning av samtiden där fiktiva narrativa
berättelser som utgår från vår socioekonomiska struktur försöker (re)producera en
emotionell snarare än en rationell respons från publiken. Varje konstverk utgår från och presenterar därmed livets beståndsdelar, för det mesta under en tid av strukturell sårbarhet och ekonomiska och identitetsrelaterade kriser som Europa nu konfronteras med. Alexandrescu samarbetar sedan år 2013 med Gallery Taik i Berlin och hans konstverk ingår i flera privata samlingar i Europa.

Ett urval bestående av fyra av Alexandrescus videokonstverk kommer att förevisas:
Exercising Failure (2013), Before was Better (2013), Social Binder (2015) och
The Nature of Fear(2017).

Även om filmerna utgör kompletta, fristående konstverk är de kopplade till varandra genom mänskliga relationer som övergripande tema och vår växelverkan med samtida politiska frågor. Det samhälle vi idag lever i har omväxlande kallats ”det postindustriella samhället”, ”konsumtionssamhället” eller ”informationssamhället”. En legitimitetskris skakar om grundvalarna för den politiska ekonomin i det som visar sig vara den djupaste allomfattande recessionen i modern historia. De som är ivriga att komma med en diagnos över det tillstånd vårt nuvarande samhälle befinner sig i talar om ett skifte av fokus: en övergång från ansträngning till längtan, från produktion till konsumtion, från det verkliga och reella till det virtuella. Det talas alltmer om existensens simulativa karaktär, om makten att kontrollera massorna, om strukturella villkor som inneboende beståndsdelar i systemet – oberoende av om vi är lojala med Marx eller Smith. Alexandrescu är kritisk men aldrig cynisk; rättfram men inte påträngande; personlig, men ändå på inget vis sentimental. Med samma nykterhet iakttar han sina huvudpersoner och öppnar dörren till ett nästan skrämmande bottenlöst rum med plats för fantasi och tolkningar svävande över deras ensamhet – att vara ensam, att vara allena.

Ett tack till följande föreningar och samfund som vänligen understött utställningen:
Svenska kulturfonden
Centret för konstfrämjande
Suomen Kulttuurirahasto
Svensk-Österbottniska Samfundet r.f.
Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse

e-post:
drag.alexandrescu(a)gmail.com