• Susanna Autio
  • Susanna Autio
  • Susanna Autio
  • Susanna Autio

Susanna Autio

Airy-Fairy

Huuto III 4.3.-27.3.2022

Susanna Autio
Airy-Fairy
04.–27.03.2022

Collins English Dictionary definierar Airy-fairy på följande sätt: “If you describe someone’s ideas as airy-fairy, you are critical of them because you think the ideas are vague, impractical, and unrealistic”. Diffus, opraktisk och orealistisk.

Jag har redan länge känt ett behov av att arbeta spontant och fritt. De intuitiva, experimentella och kanske till och med lättsamma verken på den här utställningen har kommit till under en kort tidsperiod. Helheten, vars arbetsnamn var ”Blyvästar och andra nödvändiga säkerhetsåtgärder”, framstår ändå för mig som en fortsättning på mina gamla teman. Jag har redan ett tag behandlat ämnen som anknyter till trygghet, att skydda sig, att gömma sig och att avslöjas. Nu har det ändå kommit ytterligare ett lager i mina verk.

Helheten Airy-fairy består av verk som gjorts med akryl och tyg. Den är en samling fiktiva murar, sköldar, patronbälten och blyvästar.

Susanna Autio är en bildkonstnär från Järvenpää. Hon väljer sina arbetsmetoder och material utgående från de ämnen som är viktiga för henne, och använder ofta återanvända material. Autio utexaminerades från Bildkonstakademin 2020, och har arbetat som bildkonstnär sedan 2000. Hon har haft separatutställningar och deltagit i grupputställningar i Finland och utomlands. Hennes verk har också visats i många museer.

Ett varmt tack till Centret för konstfrämjande som stött arbetet i form av coronastöd.

Kontaktuppgifter:
susanna.autio(a)gmail.com
https://www.susannaautio.com